Tiskové centrum

Kontakt pro média

Detailní kontaktní informace naleznete v sekci kontakty pro novináře.

Tiskové zprávy

‹‹   Předchozí   10 15 16 17 18 19 20 21 22 23   Následující   ››

Evropská komise schválila systém řízení a kontroly ROP Moravskoslezsko

Systém řízení a kontroly, nastavený a prováděný v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko, byl Evropskou komisí shledán plně v souladu s evropskými a národními standardy. ROP Moravskoslezsko byl tak v první vlně českých operačních programů, financovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), jež toto potvrzení získaly.

 

Do Moravskoslezska má nakročeno JESSICA – inovativní nástroj pro efektivnější využití evropských prostředků

Zástupci Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Evropské investiční banky podepsali tzv. Memorandum o porozumění, kterým stvrzují společný zájem na spolupráci při přípravě a zavedení finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezsku. Mohlo by se jednat o průlomový krok pro aktuální a hlavně budoucí směřování evropských peněz do regionu. JESSICA představuje efektivnější alternativu současné dotační pomoci z evropských fondů. Funguje na principu investic do finančně návratných projektů v městských oblastech, a to různými formami půjček, úvěrů, vlastních podílů nebo záruk nejen veřejným, ale i soukromým investorům. Předpokladem zavedení Jessicy je založení fondu rozvoje měst. Na vznik fondu má přispět nejméně půl miliardy korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko určených na regeneraci brownfields, o které byl doposud jen omezený zájem.

 

Dotace z ROP Moravskoslezsko zatraktivní 14 turistických cílů

Přes 278 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko si rozdělí 14 úspěšných žadatelů o dotace, kteří plánují investovat do turistické infrastruktury a atraktivit cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Zacílení peněz posvětila 22. července 2009 Regionální rada Moravskoslezsko.  

 

Za 101 milionů korun z ROP Moravskoslezsko přibude 27 kilometrů nových cyklostezek

Šest žadatelů o dotace uspělo se svými projektovými záměry na výstavbu nových cyklostezek v Moravskoslezském kraji. K jejich realizaci přispěje přes 101 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Rozhodla o tom Regionální rada Moravskoslezsko 22. července 2009. Výsledkem bude přes 27 kilometrů nových cyklostezek.

 

Evropské příležitosti regionu lákají k diskuzi o využití peněz z evropských fondů

Třetí ročník konference Evropské příležitosti regionu vyzývá k otevřené diskuzi o aktuálním stavu čerpání dotací z operačních programů v České republice a v Moravskoslezském kraji. Konference se uskuteční ve čtvrtek 29. října 2009 v Nové aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Nabídkou témat akce cílí na potenciální žadatele o dotace i aktuální příjemce dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, ale i jiných programů, tedy zejména na zástupce moravskoslezských měst, obcí a veřejného sektoru obecně, neziskové a podnikatelské subjekty. Pořadatelem největší letošní konference tohoto typu v kraji je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

 

Miliarda proplacených dotací z ROP Moravskoslezsko je vidět hlavně na silnicích a v malých obcích

Ve statistikách úspěšnosti čerpání dotací z evropských fondů v letech 2007-2013 překročila Regionální rada Moravskoslezsko další významný milník. Na účty příjemců dotací z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko proplatila částku v celkové výši 1 063 638 631 korun. Mezi příjemci je nejvíce malých obcí s 500 až 5000 obyvateli, jimž peníze posloužili na rozvoj vzdělávací a volnočasové infrastruktury. Největší podíl z celkové částky získal Moravskoslezský kraj na rekonstrukce silnic II. a III. třídy, a to přes 729 milionů korun.

 

Statutární města přidávají plyn, Frýdek-Místek a Havířov získají dotace na první individuální projekty v rámci svých IPRM

Frýdek-Místek a Havířov ukously první část peněz, které jim jsou určeny na realizaci projektů v rámci integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko.

 

K modernizaci vozidel MHD v Ostravě a Opavě poslouží 260 milionů korun z ROP Moravskoslezsko

Dopravní podnik Ostrava a.s. získá dotaci 236 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko na renovaci drážních vozidel městské hromadné dopravy. Peníze použije na nákup deseti nových trolejbusů, jedné velkokapacitní tramvaje a rekonstrukci dalších 23 tramvají. S podobně zaměřenou žádostí o dotaci uspěl i Městský dopravní podnik Opava, a.s. S přispěním 24 milionů korun z ROP Moravskoslezsko hodlá pořídit 6 nových trolejbusů, dva z nich s pomocným dieselagregátem (tzv. duobusy). Regionální rada Moravskoslezsko doporučila oba projekty k financování 24. června 2009.

 

Dotace z ROP Moravskoslezsko odlehčí dopravní situaci v Opavě, vznikne jižní obchvat

Tíživé dopravní situaci v Opavě pomůže odlehčit 376,2 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Moravskoslezský kraj je jako úspěšný žadatel o dotace použije na výstavbu jižního obchvatu Opavy, který bude stát celkem přes 586 milionů korun. Stavební část projektu bude zahájena na začátku listopadu tohoto roku a potrvá do dubna 2012.

 

Rekordní zájem o dotace z ROP Moravskoslezsko na rozvoj malých obcí

Obrovský zájem žadatelů o dotace z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko vzbudilo třetí kolo příjmu projektů zaměřených na rozvoj krajských obcí s 500 až 5000 obyvateli. Sešlo se rovných 200 projektů, celkový požadavek na dotace činí přes 2,4 miliardy korun. Rozděleno přitom má být 300 milionů korun. Projekty se zabývají infrastrukturou školství a volného času, veřejných prostranství a ostatní občanskou vybaveností, bylo je možné odevzdávat do 26. května 2009. Jedná se o rekordní jednorázovou poptávku po dotacích z ROP Moravskoslezsko od zahájení programu i příjmu žádostí v roce 2007.

 

S projekty rozvoje měst a modernizace výuky uspělo 53 žadatelů o dotace z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada doporučila k financování 22. dubna 2009 celkem 53 projektů, a to dotací ve výši 432 milionů korun. Podle zaměření podpory lze schválené projekty rozdělit do dvou skupin. O více než 296 milionů korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko se podělí 20 žadatelů se záměrem obnovit městská prostranství a objekty občanské vybavenosti. Dalších 33 projektů zamýšlí modernizovat výuku ve školách a školských zařízeních. Jejich předkladatelé získají přes 136 milionů korun z ROP Moravskoslezsko.

 

Opavský Obecní dům je prvním podpořeným projektem v rámci IPRM z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko schválila 22. dubna 2009 finanční příspěvek na rekonstrukci Obecního domu v Opavě. Ke vzniku nového společensko-kulturního centra pomůže dotace 84,6 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Celkové náklady dosahují 102,4 milionů korun. Obecní dům je vůbec prvním schváleným projektem jednoho ze statutárních měst v rámci integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). V současné době zde probíhá rekonstrukce, svému účelu má objekt sloužit od prosince letošního roku.

 

Regionální rada podpořila výstavbu nových i modernizaci stávajících ubytovacích zařízení pro cestovní ruch

Cestovní ruch v regionu posílí dotace 254,5 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Rozdělí se o ně 12 úspěšných žadatelů, kteří usilují o rozvoj a zvyšování kvality ubytovacích zařízení. Rozhodla o tom 15. dubna 2009 Regionální rada Moravskoslezsko.

 

První ukončený projekt a půlmiliarda proplacených dotací z ROP Moravskoslezsko

Naučná trasa v Městské památkové rezervaci Příbor je prvním ukončeným a proplaceným projektem z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Na její realizaci získalo město Příbor necelých 1,9 milionů korun. S tímto i dalšími projekty se výše proplacených dotací z ROP Moravskoslezsko v polovině března vyšplhala přes hranici 500 milionů korun.

 

Regionální rada Moravskoslezsko jde vstříc transparentnosti při zadávání veřejných zakázek

Regionální rada Moravskoslezsko reaguje na problémy příjemců dotací, které mají při zadávání veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů. Na svých webových stránkách zprovoznila nový modul sloužící k uveřejňování zadávacích řízení. Jeho prostřednictvím mají nyní příjemci dotací jako zadavatelé povinnost uveřejnit výzvu pro podání nabídek. Opatření má zvýšit průhlednost při zadávání zakázek a napomoci při kontrolách a proplácení projektů. Zároveň podává pomocnou ruku příjemcům dotací při vyhlášení veřejné zakázky. Využití modulu je pro všechny uživatele bezplatné.

 
‹‹   Předchozí   10 15 16 17 18 19 20 21 22 23   Následující   ››

Nahoru

 
_THEME_LOGIN