Aktuality

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30   Následující   ››

Dotace dá domov a přístřeší 136 lidem se zdravotním a sociálním hendikepem

Až 136 lidí se zdravotním a sociálním postižením najde nový domov a přístřeší. Pomůže k tomu evropská dotace téměř 148 milionů korun na výstavbu domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem a chráněných bydlení. Vyrostou v Karviné, Opavě, Ostravě-Třebovicích, Studénce, Horním Benešově, Českém Těšíně a Frýdku-Místku. Dotace umožní také modernizaci sportoviště v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni. O financování projektů evropskými penězi dnes rozhodla Regionální rada Moravskoslezsko. 

 

Rekonstrukci tří úseků silnic zajistí evropská dotace 200 milionů korun

Tři úseky silnic v Moravskoslezském kraji projdou rekonstrukcí. Nový povrch dostane silnice ve Frýdecké ulici v Třinci, silnice z Frenštátu pod Radhoštěm do Čeladné a také silnice v Morávce, kde se chystá rovněž rekonstrukce mostu. Dotaci na projekt 200 milionů korun z evropských fondů dnes schválila Regionální rada Moravskoslezsko. Se stavbami se má začít letos, hotové by měly být do konce roku 2015.  

 

Vysoká pec č. 1 v Dolní oblasti Vítkovic se rozroste o prosklenou nástavbu s kavárnou a terasou

Dotace 88 milionů korun ještě více zatraktivní areál Dolní oblasti Vítkovice. Na Vysoké peci č. 1 vyroste prosklená nástavba ocelovou konstrukcí, která pojme kavárnu, klub, prezentační místnost a z vyvýšené terasy nabídne exkluzivní výhledy do okolí. Přibude také návštěvnické centrum a dojde k propojení areálu s Dolem Hlubina. Chystají se také novinky pro cyklisty a fanoušky koloběžek. Evropskou dotaci na tyto aktivity dnes schválila Regionální rada Moravskoslezsko.   

 

Ministryně Jourová navštívila Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová navštívila 14. března Úřad Regionální rady Moravskoslezsko a setkala se s vedením úřadu. Vyjádřila spokojenost s čerpáním v kraji a potvrdila, že se správa evropských fondů bez lidí v krajích neobejde.

 

V Ostravě roste nová podnikatelská zóna Business Park Ostrava

V Ostravě-Kunčičkách vyrůstá nová podnikatelská zóna Business Park Ostrava. První ze sedmi plánovaných výrobních, logistických, skladovacích či velkoobchodních hal je již v provozu. Po zprovoznění celé zóny zde může najít práci až 1500 lidí. Business Park Ostrava vzniká na bývalém průmyslovém území, tzv. brownfield, o velikosti 13,5 hektarů. Na přeměnu areálu a výstavbu první haly přispěly evropské prostředky, poskytnuté formou výhodného dlouhodobého úvěru prostředictvím nástroje JESSICA a fondu rozvoje města, který spravuje společnost Contera Urban Development Fund MS.

 

Regionální rada Moravskoslezsko přebírá správu finančního nástroje JESSICA

Regionální rada Moravskoslezsko bude dohlížet správu finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezském kraji. Po několikaleté spolupráci převzala od Evropské investiční banky činnosti holdingového fondu a sama bude spravovat prostředky využitelné na návratné financování ziskových projektů. 

 

Dotace 892 milionů korun zajistí modernizaci silnic, nákup vozidel MHD a nová sportoviště

Dotace 892 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko umožní modernizaci deseti úseků silnic, pořízení vozidel MHD v Ostravě a Opavě, výstavbu atletické haly v Ostravě-Vítkovicích a modernizaci zázemí tenisového klubu v Karviné. Předznamenává také významný posun v čerpání prostředků z EU. Projekty aktuálně podpořila Regionální rada Moravskoslezsko. 

 

Program Kreativní Evropa nabízí granty na kulturní aktivity a spolupráci

Evropská komise otevřela program Creative Europe (Kreativní Evropa) a nabízí granty na kulturní aktivity a spolupráci. První kola podávání žádostí končí v průběhu března 2014. Získat grant mohou zejména kulturní organizace a subjekty, a to z Česka i ostatních zemí EU. Předpokladem je sdílení kulturních aktivit a zapojení zahraničních partnerů. Organizace se nyní mohou zapojit do dvou dílčích programů – Kultura a Média.

 

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění výzvy k výzvě č. 33 v oblasti vzdělávání

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění k výzvě č. 33 v oblasti podpory 2.1.1 Infrastruktura pro vzdělávání zaměřené na vybavení přírodovědných a technických učeben na středních školách. Doplnění výzvy upravuje nejzazší možné datum pro předložení projektu s možností okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele, a to ze 7.3.2014 na 6.3.2014. Původní datum připadalo na pátek, což by znamenalo, že žadatelé, kteří budou předkládat projekty bez okamžité kontroly formálních náležitostí, by na předložení projektu měli pouze 1 pracovní den – 10.3.2014, místo obvyklých 2 pracovních dnů.

 

Dřevěný kostel sv. Kateřiny ve Štramberku je krajskou památkou roku

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku se stal Památkou roku 2013 v Moravskoslezském kraji. Odborná komise ocenila vydařenou obnovu kostela, financovanou evropskou dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.  

 

Replika opevnění z 16. století bude lákat turisty do Hrčavy

Nebude bránit Jablunkovsko před Turky, jako původní opevnění z 16. století, ale má lákat turisty a stát se centrem kultury a folkloru v česko-polsko-slovenském trojmezí. Tak hovoří o chystané výstavbě opevnění Šance starosta Hrčavy Petr Staňo. Na projekt získá obec evropskou dotaci přes 4 miliony korun. Opevnění bude tvořit val s příkopem ve tvaru šestiúhelníku a o průměru 57 m. Bude zde expozice historických zbarní, vyhlídková věž a také podium pro kulturní akce. Hotovo má být v roce 2015. 

 

V Ostravě vyroste moderni integrované výjezdové centrum, EU přispěje 318 milionů korun

Hasiči, záchranáři a městští policisté budou mít nové a moderní zázemí v Ostravě. Za přispění evropské dotace 318 milionů korun zde vyroste integrované výjezdové centrum. Zlepší koordinaci bezpečnostních a záchranných složek a zvýší bezpečnost obyvatel Ostravy a Moravskoslezského kraje. Předpokládaný termín zprovoznění je konec roku 2015.

 

Lednové Apropó vyhlíží očekávané události roku 2014

Lednové vydání zpravodaje Apropó je plné zajímavých událostí a čísel. Ve zkratce se ohlíží za uplynulým rokem a odtajňuje také některá očekávání roku 2014. Přináší také informace o stavu čerpání Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a dalších programů v ČR na konci „kritického“ roku 2013.

 

Mění se limity u veřejných zakázek a ruší metodický pokyn Průvodce kontrolami

Regionální rada Moravskoslezsko upravila metodickým listem č. 88 finanční limity pro veřejné zakázky uvedené v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek (kap. 3 Zadávání zakázek malého rozsahu a kap. 4.2 Zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie), a to v návaznosti na nabytí účinnosti zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.   Nové l imity jsou platné od 1. 1. 2014.

 

Velké stavby dominují očekávaným novinkám dotovaným z EU v roce 2014

Trojhalí Karolina a další velké stavby nejen v Ostravě dominují očekávaným novinkám roku 2014, na které přispěla evropská dotace. Zprovoznění se dočká více než sto projektů financovaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30   Následující   ››

Nahoru

 
_THEME_LOGIN