Aktuality

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40   Následující   ››

Projděte si prezentace a záznam diskuze z konference Evropské příležitosti regionu

Chyběli jste na konferenci Evropské příležitosti regionu 27. listopadu v Ostravě? Nebo si chcete připomenout něco z programu? Projďete si prezentace řečníků a záznam diskuze o smysluplnosti evropských fondů a projektů.

 

Kraj pořídí hasičům novou techniku za 316 milionů korun z EU

Moravskoslezský kraj pořídí nová vozidla a techniku pro hasičský záchranný sbor. Nakoupí 33 moderních vozidel a výškovou techniku. Plánovaný rozpočet tří návazných projektů ve výši 372 milionů korun pokryje z velké části evropská dotace 316 milionů korun. Evropský příspěvek dnes schválila Regionální rada Moravskoslezsko. 

 

Web bude dočasně mimo provoz

Web Regionální rady Moravskoslezsko bude 27. listopadu od 22 hodin z důvodu plánované technické údržby dočasně mimo provoz. Předpokládaná doba odstávky je 30-60 minut.  

 

Konference vyvolává mimořádný zájem

Zájem o účast na konferenci Evropské příležitosti regionu je nebývale velký. Největší regionální konference o evropských fondech proběhne 27. listopadu 2014 v Nové aule Vysoké školy báňské - TU Ostrava. Potenciální zájemci o informace a evropské prostředky v příštím programovém období 2014-2020 se na místě dozví vše podstatné a aktuální.

 

Jana Šilerová pro 20 představ: Není svět tak jednoduchý, jak se nám zdá z gauče

První biskupka v postkomunistické Evropě přispěla do projektu 20 představ. Jana Šilerová ve své nadčasové úvaze vybízí k mezigeneračnímu dialogu, uchovávání dějinné i rodové paměti lidí a apeluje také na rozhled za hranice našeho kraje, když říká, že "není svět tak jednoduchý, jak se nám zdá z gauče." Jana Šilerová se připojila k dalším osobnostem a odborníkům a jejich odvážným myšlenkám a dříve nevyřčeným představám o budoucnosti Moravskoslezského kraje v roce 2020.   

 

Regionální rada zveřejnila nový metodický list týkající se projektů realizovaných v režimu de minimis

Regionální rada Moravskoslezsko upravila v návaznosti na nařízení Komise metodický list pro projekty realizované v režimu de minimis.

 

Zuzana Filipková pro 20 představ: Zaměstnávat lidi se znevýhodněním by mělo být běžné

Do projektu 20 představ se zapojila první žena. Přečtěte si úvahu ředitelky Slezské diakonie Zuzany Filipkové zejména o potřebách a budoucnosti sociálních služeb.

 

Inovačního oskara kraje mají firmy Varroc a JAP Trading

Krajská soutěž o inovačního oskara zná letošní vítěze: inovační firmou roku v kategorii velké podniky se podle odborné komise stala společnost Varroc Lighting Systems za unikátní osvětlení pro malosériový volkswagen. V kategorii malých a středních podniků zvítězila firma JAP TRADING z Bystřice s rafinačním rotorem. Jde o zařízení, které míchá hliník a zbavuje ho interních plynů a dalších nežádoucích příměsí. Letos poprvé mohla svého favorita vybrat i laická veřejnost, u té zvítězila rovněž firma Varroc Lighting Systems z Šenova u Nového Jičína. Soutěžilo 29 produktů od 20 malých a 7 velkých firem.

 

Na podnikatelské projekty v Moravskoslezsku se nabízí 150 milionů korun z EU formou zvýhodněných úvěrů

Na rozvojové projekty podnikatelů v Moravskoslezsku je formou zvýhodněných dlouhodobých úvěrů připraveno 150 milionů korun z evropských fondů. Peníze je možné investovat například do regenerace brownfields a jejich využití pro výrobní, logistické a obchodní účely, do vzdělávací, zdravotnické a turistické infrastruktury. Návratné financování ziskových projektů umožňuje finanční nástroj JESSICA, spravovaný Regionální radou Moravskoslezsko.

 

Změna výzvy v oblasti sociálních služeb umožní i podporu seniorů

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila změnu č. 1 u výzvy č. 36 v oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Jedná se o výzvu zaměřenou na pořízení nových lůžek včetně příslušenství a jiných zařízení usnadňujících mobilitu klientů do zařízení sociálních služeb definovaných zákonem o sociálních službách. Došlo k úpravě textu podporovaných aktivit a ke zrušení podmínky nemožnosti realizace projektů v sociálních službách zaměřených pouze na seniory, avšak s výjimkou podnikatelských subjektů. Pro ty tato nová úprava neplatí. Zároveň nebude možné pořizovat lůžka do zařízení sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.

 

Petr Rumpel pro 20představ: rozvoj regionu je skládání mozaiky

Petr Rumpel je dalším z odborníků a osobností, kteří svou úvahou o budoucnosti kraje přispěli do projektu 20představ.eu. Proč přirovnává rozvoj regionu ke skládání mozaiky? A jak si představuje život v kraji v roce 2020?

 

Krajské silnice vylepší další více než půl miliardy korun z EU

Pět úseků silnic v Moravsksolezském kraji čeká rekonstrukce. Bezpečnější bude například doprava v Karviné, kde vyroste nová okružní křižovatka na křížení ulic Havířská, Sportovní a Jaroslava Vrchlického. Promění se také vozovka mezi Krmelínem, Brušperkem a Fryčovicemi. Na tyto a další práce přispěje evropská dotace 567 milionů korun.

 

V Třinci vyroste integrované výjezdové centrum hasičů a policistů

Hasiči a policisté v Třinci budou mít nové sídlo a výjezdové centrum. Vyroste díky evropské dotaci ve Frýdecké ulici. Nové zázemí a umístění centra přinese jednodušší a rychlejší výjezdy. Evropskou dotaci na výstavbu integrovaného výjezdového centra dnes schválila Regionální rada Moravsksolezsko. 

 

Apropó prověřuje cestu k budoucím miliardám z EU

Říjnové vydání zpravodaje Apropó věnuje prostor zejména aktuálním přípravám na čerpání evropských fondů v letech 2014-2020. Dozvíte se o slavnostním podpisu strategie realizace Integrovaného regionálního operačního programu, přípravě regionálního akčního plánu a také o chystané konferenci Evropské říležitosti regionu. Nenechte si ujít ani rozhovor s Milenou Vicenovou, která má s čerpáním fondů zkušenost nejen coby česká ministryně a generální sekretářka vládou jmenovaného týmu pro vyjednávání národního strategického referenčního rámce, ale i tu bruselskou jako stálá představitelka ČR při EU. A pokud jste se neúčastnili Velké hry o nejkačky, v Apropó se dozvíte, jak soutěžní kampaň probíhala a kdo nakonec vyhrál 85% evropskou dotaci na nové auto.

 

Kostel ve Vítkově slaví úspěšnou rekonstrukci a stoleté výročí

Novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově má hned dva velké důvody k oslavám. Úspěšně prošel rozsáhlou rekonstrukcí a zároveň slaví stoleté výročí. V sobotu 18. října od 17 hodin zde proběhne koncert místních pěveckých sborů. O den později se můžete přijít podívat na slavnostní nedělní bohoslužbu, která začíná po 9 hodině.  

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40   Následující   ››

Nahoru

 
_THEME_LOGIN