Aktuality

‹‹   Předchozí   10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42   Následující   ››

Dotace pro 11 projektů z oblasti cestovního ruchu jsou schválené

Evropské dotace ve výši 250 milionů korun oživí cestovní ruch v Moravskoslezsku. Výbor Regionální rady rozhodl o podpoře celkem 11 projektů v prvním kole výzvy ROP Moravskoslezsko zaměřené na atraktivity cestovního ruchu.

 

Téměř půl miliardy korun pomůže rozvoji venkova v Moravskoslezsku

Regionální rada Moravskoslezsko podpoří celkem 49 projektů menších měst a obcí předložených do ROP Moravskoslezsko. Dotaci pro tyto subjekty schválil 26. června Výbor Regionální rady ve výši 450 milionů korun. Trojnásobně tak navýšil částku vyčleněnou pro projekty obcí a měst v dané výzvě, která původně představovala 150 milionů korun.  

 

Dodatečné informace k dílčí oblasti podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Obecně pro dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání platí, že stavební úpravy nejsou způsobilým výdajem. Jestliže však budou prokazatelnou cílovou skupinou také imobilní žáci/studenti, pak je možné v rámci projektu zaměřeného na rozšíření či zkvalitnění výuky do způsobilých výdajů projektu zahrnout také náklady na bezbariérovost , tj. např. náklady na bezbariérový výtah, bezbariérové toalety aj., jež jsou nezbytně nutné pro přístup nebo pro fungování nových/modernizovaných učeben. Bezbariérové úpravy nemohou být předkládány jako samostatný projekt, vždy musí být součástí projektu na modernizaci výuky a potřebnost těchto bezbariérových úprav musí být odůvodněná ve vztahu k předmětu projektu.

 

Výsledky výzev č. 2.2-01 a 4.1-01 ROP Moravskoslezsko budou známy ve čtvrtek 26. června

Vzhledem k množství dotazů týkajících se výsledků prvních výzev pro oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu a 4.1 Rozvoj venkova z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko oznamujeme žadatelům o dotace, že se o projektech doporučených a nedoporučených k financování bude rozhodovat na zasedání Výboru Regionální rady Moravskoslezsko dne 26. června 2008.

 

Ve dnech 3. - 4.6. nebude možné využít telefonických konzultací

Upozorňujeme žadatele, že ve dnech 3. - 4. června nebudou z technických důvodů probíhat telefonické konzultace s projektovými manažery Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko. Své dotazy prosím směřujte na emailovou adresu info@rr-moravskoslezsko.cz . Děkujeme za pochopení.

 

Města žádají o více než 630 milionů korun z ROP Moravskoslezsko

V první výzvě zaměřené na podporu infrastruktury školských a volnočasových zařízení ve městech od 5 do 50 tisíc obyvatel bylo předloženo 47 projektů. Žádosti o dotaci dosáhli přes 630 milionů korun, přičemž ze zdrojů Evropské unie má být z této částky uhrazeno necelých 580 milionů korun. Celková alokace výzvy byla 200 milionů korun.

 

Upozornění na nepravidelnou odstávku systému Benefit7+

Regionální rada Moravskoslezsko upozorňuje zpracovatele projektů na dočasnou nedostupnost aplikace BENEFIT7+. V době od 5:00 v sobotu 21.6.2008 do 6:00 v pondělí 23.6.2008 proběhne úprava informační infrastruktury centrály CRR, a tím úplná odstávka IS CRR. Plánované změny přinesou zvýšení stability a bezpečnosti celého informačního systému.

 

Zvýšit bezpečnost na silničních komunikacích chce 17 projektů

Celkem 17 projektů bylo předloženo v rámci výzvy na podporu zvyšování bezpečnosti na komunikacích. Součet všech nákladů projektů je přibližně 154 milionů korun, přičemž nárok na dotaci z Regionálního operačního programu činí přes 141 milionů korun. Alokace na výzvu činila 80 milionů korun.

 

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlašuje výzvu k předkládání projektů pro oblast podpory rozvoj a dostupnost letiště

Regionální rada Moravskoslezsko nabízí 73 milionů korun na rozvoj a dostupnost Letiště Leoše Janáčka v Ostravě. O d otaci z Regionálního operačního programu na nákup strojů a zařízení potřebných pro zvýšení bezpečnosti letiště je možné žádat do 4.července.

 

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlašuje výzvu k předkládání projektů na podporu výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny

Výstavbu a vybavení nového objektu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě jako informačního centra pro rozvoj lidských zdrojů, střediska celoživotního vzdělávání občanů a koordinačního pracoviště pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb v kraji podpoří Regionální rada Moravskoslezsko. Vyčlenila na tento projekt 600 milionů korun z Regionálního operačního programu.

 

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlašuje výzvu k předkládání projektů na rozvoj oborových center praktické přípravy

Na rozvoj oborových center praktické přípravy tradičních odvětví regionu nabízí Regionální rada Moravskoslezsko školám a školským zařízením dotaci z Regionálního operačního programu. O dotaci na oborová centra je možné žádat ode dneška, vyčleněno je pro ně 80 milionů korun.

 

Aktualizace dokumentace pro žadatele a příjemce dotací z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko vydává nové verze Příručky pro žadatele, Příručky pro příjemce a tří metodických pokynů (Metodický pokyn Pravidla pro publicitu, Metodický pokyn pro způsobilé výdaje a vícenáklady a Metodický pokyn - vzor smlouvy o poskytnutí dotace). Změny byly provedeny ke dni 29.4.2008. Dále byla ke dni 7.5.2008 upravena příloha č. 7 v Metodickém pokynu pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA).

 

Upozornění na nepravidelnou odstávku systému Benefit7+

Regionální rada Moravskoslezsko upozorňuje žadatele na nepravidelnou odstávku aplikace Benefit7. Ve čtvrtek 24.4.2008 v 15:30 dojde ke krátkému servisnímu zásahu, který bude mít za důsledek odhlášení všech momentálně přihlášených uživatelů.

 

Upozornění na nepravidelnou odstávku systému Benefit7+

Regionální rada Moravskoslezsko upozorňuje na odstávku systému Benefit7+. Odstávka se uskuteční od neděle 6.4.2008 10:00 do pondělí 7.4.2008 6:00 z důvodu provádění údržby na serveru. V této době proto nebude systém jeho uživatelům dostupný.

 

Změna metodických pokynů Regionální rady Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko upozorňuje na změnu metodických pokynů účinnou k 1.4. 2008. Jedná se o metodické pokyny Pravidla pro publicitu, Definice malých a středních podniků, Zadávání veřejných zakázek a Způsobilé výdaje a vícenáklady. Jejich aktuální verze se vztahuje na všechny výzvy vyhlášené od 1. března 2008 a jsou pro žadatele závazné. Jedná se o běžící výzvy 3.2-01 Subregionální centra a 1.1-03 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury.

 
‹‹   Předchozí   10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42   Následující   ››

Nahoru

 
_THEME_LOGIN