Aktuality

Z ROP Moravskoslezsko je připraveno dalších 300 milionů korun pro projekty zaměřené na cestovní ruch

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila 15. října 2008 výzvu k předkládání projektů č. 2.2-04 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu. Pro veřejné a neziskové organizace i podnikatele je ve výzvě připraveno 300 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Své projekty mohou předkládat do 17. února 2009 na Úřadu Regionální rady.

 

Regionální rada Moravskoslezsko vydala doplňující informace k výzvě 2.2-03 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení

Dne 8. října 2008  zveřejnila Regionální rada Moravskoslezsko doplňující informace k výzvě č. 2.2-03 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení. 

 

Integrovaným plánům rozvoje měst schválila Regionální rada Moravskoslezsko dotaci přesahující 2,6 miliardy korun

Investice přesahující výši 2,6 miliardy korun schválila Regionální rada Moravskoslezsko. Díky integrovaným plánům využijí tyto prostředky čtyři statutární města v regionu ke svému rozvoji až do roku 2015. Úspěšnými městy jsou Ostrava, Opava, Karviná a Havířov.      

 

Regionální rada Moravskoslezsko získala jako první instituce veřejné správy v České republice certifikát péče o zaměstnance

Mezinárodně uznávaným standardem Investor in People, který dokládá schopnost organizace efektivně vést a rozvíjet své zaměstnance, byla tento týden oceněna Regionální rada Moravskoslezsko. K jeho dosažení bylo nezbytné projít podrobnou analýzou personálních procesů a získat kladný výrok certifikovaného auditora. Žádná instituce veřejné správy v České republice dosud podobný certifikát neobdržela.

 

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila výzvu zaměřenou na rozvoj ubytovacích kapacit

Ubytovací kapacity v regionu podpoří Regionální rada Moravskoslezsko investicí ve výši 300 milionů korun. Peníze z Regionálního operačního programu jsou připraveny na jejich rozvoj a zvýšení jejich úrovně, ucházet se o ně mohou obce, neziskové organizace i podnikatelé. Své projekty mohou předkládat od 24. září do 7. listopadu.

 

O dotaci z ROP Moravskoslezsko usiluje 58 projektů malých obcí

Celkem 58 žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko podali obce s počtem obyvatel 500 až 5000 v druhém kole výzvy 4.1 Rozvoj venkova, zaměřené na občanskou vybavenost a veřejná prostranství. Požadavky na dotaci ve výši 587 milionů korun téměř dvojnásobně převyšují 300 milionovou finanční alokaci výzvy.

 

Výzvy Regionální rady Moravskoslezsko pro oblast sociálních služeb

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila 2 výzvy k předkládání žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko spadající do oblasti podpory infrastruktura veřejných služeb. Projekty zaměřené na infrastrukturu pro terénní a ambulantní služby a chráněné dílny nebo na transformace pobytových zařízení je možné předkládat od 2. září do 16. října.

 

Nové číslo zpravodaje Regionální rady Moravskoslezsko

Aktuální informace o nových výzvách do ROP Moravskoslezsko, průběhu prvních předběžných kontrol projektů na místě nebo novinky z oblasti živnostenského podnikání přináší zářijové číslo elektronického zpravodaje Regionální rady Moravskoslezsko.

 

Evropské příležitosti regionu se otevírají účastníkům

Až do 30. září se mohou zájemci o účast registrovat na velkou regionální konferenci, která je součástí celoevropského programu Open Days 2008, evropský týden regionů a měst. V Ostravě v rámci této události proběhne dvoudenní akce zaměřená na možnosti čerpání dotací z EU a evropskou regionální politiku. „Evropské příležitosti regionu přinesou užitečné informace jak zástupcům veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru, tak odborné nebo široké veřejnosti. Akce tohoto typu vyzdvihující důležitost partnerské spolupráce podporují pozitivní posun ve stavu čerpání prostředků z EU,“ uvedl na adresu konference hejtman Moravskoslezského kraje a předseda Regionální rady Moravskoslezsko Evžen Tošenovský. Konference  se koná 2.-3. října v nové aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a v sídlech partnerů konference.  Mezi ty hlavní patří i  Moravskoslezský kraj.

 

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlašuje výzvu pro oblast rozvoje venkova

Na projekty zaměřené na podporu občanské vybavenosti a veřejných prostranství nabízí Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 300 milionů korun. Projekty mají být zaměřeny na zlepšení prostředí venkovských obcí, zachování a rozvíjení identity venkovských oblastí, venkovského kulturního a přírodního dědictví nebo budování a modernizaci infrastruktury veřejných služeb na venkově či vybavení pro spolkovou a vzájemnou činnost.

 

Validace dat v elektronické žádosti Benefit7+

Z důvodu plánované rekonstrukce výpočetního střediska Ministerstva financí (MF) nebude v době od 8. srpna 2008, 18:00 do 11. srpna 2008, 6:00 dostupný ARES a ostatní aplikace MF. V elektronické žádosti Benefit7+ tedy v této době nebude možné validovat data prostřednictvím ARESu.

 

ROP Moravskoslezsko nabízí dotace na projekty cestovního ruchu pro oblasti s vyšší mírou nezaměstnanosti

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlašuje výzvu k předkládání projektů v oblasti cestovního ruchu zaměřenou na vybavenost v oblasti sportu, rekreace a lázeňství a další infrastrukturu pro cestovní ruch. O dotace mohou žádat obce, podniky, nestátní neziskové organizace a další subjekty vymezené ve výzvě. Místo realizace projektu je touto výzvou omezeno na území obcí s pověřenými obecními úřady s registrovanou mírou nezaměstnanosti nad 15 %.

 

49 škol v malých obcích získá dotaci z ROP Moravskoslezsko

Výbor Regionální rady Moravskoslezsko schválil dotaci ve výši 450 milionů korun pro projekty měst a obcí s 500 - 5000 obyvateli. Podpořených 49 projektů je zaměřeno na zlepšení infrastruktury ve školách a školských zařízeních.

 

Nový plán výzev do ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila aktualizovaný plán výzev k předkládání projektů do Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Plán je platný pro druhé pololetí roku 2008 a první pololetí 2009 a je umístěn na webových stránkách Regionální rady včetně podrobné specifikace výzev schválených Výborem Regionální rady na jejím zasedání dne 26. 6. 2008.

 

První 3 miliardy z ROP Moravskoslezsko znají své příjemce

Dotaci v celkové výši přesahující 3 miliardy korun přidělila Regionální rada Moravskoslezsko nejkvalitnějším projektům v regionu. Podpořila tak již 77 projektů z celkem 151, které o podporu z evropských zdrojů usilovali. První 3 z téměř 20 miliard, které budou v Moravskoslezsku přerozděleny, tedy znají své příjemce.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN