Aktuality

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplňující informace a hodnotící tabulky k výzvě č. 2.2-04

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplňující informace a hodnotící tabulky k výzvě číslo 2.2-04 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu. Příjem projektů v rámci této výzvy byl prodloužen o jeden měsíc, a to do 17. března 2009.

 

Do dubna je možné žádat o dotace z ROP Moravskoslezsko na regeneraci brownfields

Poslední vyhlášená výzva z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v roce 2008 se věnuje podpoře využívání brownfields. Trvá do 17. dubna 2009, projekty mohou předkládat Moravskoslezský kraj, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace těmito subjekty založené či zřízené, obchodní společnosti splňující definici veřejnoprávního subjektu, státní podniky nebo veřejné nestátní neziskové organizace. Ve výzvě je připraveno 300 milionů korun.  

 

Semináře a školení Regionální rady Moravskoslezsko v lednu a únoru 2009

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila seznam seminářů a školení plánovaných v lednu a únoru roku 2009.   

 

Moravskoslezská města soutěží o dalších 400 milionů korun evropských dotací

Šestatřicet projektů moravskoslezských měst a obcí s počtem obyvatel od 5 do 50 tisíc a neziskového sektoru bylo odevzdáno Regionální radě Moravskoslezsko. Usilují o získání dotace na rekonstrukce veřejných prostranství a zkvalitnění ostatní občanské vybavenosti. Projekty bylo možné předkládat od 22. října do 5. prosince 2008. Žadatelé si nárokují přes 763 milionů korun dotací, rozděleno bude 400 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

 

Prosincové vydání Apropó přináší čerstvé novinky i užitečné informace

Kdo je novým předsedou Regionální rady Moravskoslezsko, jaké výzvy budou vyhlašovány v roce 2009 nebo jak snadno a rychle vyhledat výzvy a související dokumentaci na webu Regionální rady. Toto i mnoho dalšího se dozvíte v prosincovém vydání zpravodaje Apropó.  

 

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila plán výzev na 1. a 2. pololetí roku 2009

Na 19. zasedání Výboru Regionální rady Moravskoslezsko byl schválen plán výzev Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na 1. a 2. pololetí roku 2009. Kromě dvou dobíhajících výzev z roku 2008 se předpokládá vyhlášení dalších sedmi výzev k předkládání žádostí o dotace. K dispozici bude celkem přes 2,6 miliardy korun z ROP Moravskoslezsko. 

 

Doplňující informace k výzvám z ROP Moravskoslezsko č. 3.2-02 a 3.1-02

Regionální rada Moravskoslezsko upozorňuje žadatele o dotace, kteří připravují projekt v rámci probíhajících výzev ROP Moravskoslezsko č. 3.2-02 Subregionální centra a č. 3.1-02 Rozvojové póly regionu, že zveřejnila doplňující informace k postupu pro oceňování dalších přínosů v CBA.

 

Nový modul pro vyhledávání výzev usnadňuje také přístup k dokumentaci pro žadatele a příjemce dotací ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko spustila na svých webových stránkách nový modul, jehož hlavní předností je rychlé a přehledné vyhledávání vyhlášených a ukončených výzev k předkládání žádostí o dotaci a všech souvisejících dokumentů. Zároveň usnadňuje cestu k dokumentaci pro žadatele a příjemce. Nabízí totiž možnost stáhnout si pro danou výzvu platné verze příruček a metodických pokynů, a to buď v kompletním balíčku, nebo jednotlivě. Veškeré důležité informace týkající se zpracování a realizace projektu z ROP Moravskoslezsko jsou tedy k dispozici na jednom místě, dostupné v několika málo krocích.

 

ROP Moravskoslezsko: 97 nově přijatých projektů se uchází o dotace v oblasti cestovního ruchu a vzdělávací infrastruktury

V rozmezí jednoho týdne, 7. a 14. listopadu 2008, byly ukončeny dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. V první z nich bylo žadateli předloženo 50 projektů zaměřených na rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení pro cestovní ruch. Výše požadované dotace těchto projektů je celkem 745 milionů korun, rozděleno bude 300 milionů korun. 47 projektů druhé výzvy se věnuje modernizaci výuky zejména ve středních, základních a základních uměleckých školách v regionu. Nárokují si částku 281 milionů korun oproti nabízeným 100 milionům korun. Požadavky žadatelů o dotace tak 2,5krát převyšují alokace výzev.

 

Přes 17 milionů korun z ROP Moravskoslezsko získal projekt Chráněné bydlení Nový Jičín

Dotace přes 17,7 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko přispěje k realizaci projektu Chráněné bydlení Nový Jičín. Na svém listopadovém zasedání o tom rozhodl Výbor Regionální rady Moravskoslezsko. Rekonstrukcí nevyužívaného objektu vznikne v Novém Jičíně nové zařízení pro 15 klientů se středně těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Předmětem projektu je transformace pobytových zařízení o velkém počtu uživatelů na koedukovaná zařízení komunitního typu. 

 

Vychází listopadové číslo zpravodaje Regionální rady Moravskoslezsko Apropó

Aktuální novinky o vývoji schvalování dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a vyhlašovaných výzvách k předkládání projektů, hodnocení říjnové konference Evropské příležitosti regionu, dobré rady na téma vykazování výdajů a mnoho dalších zajímavostí i tipů přináší listopadové číslo Apropó, zpravodaje Regionální rady Moravskoslezsko.   

 

Regionální rada Moravskoslezsko přijímá projekty na zaměřené výstavbu, modernizaci a rekonstrukci silnic II. a III. třídy

Od 31. října do 16. prosince 2008 lze na Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko předkládat projekty zaměřené na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací II. a III. třídy. Na výzvu č. 1.1-04 je připravenou 700 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, podpořit je možné také např. výstavbu obchvatů měst a obcí na těchto komunikacích nebo modernizaci křižovatek. Projekty mohou předkládat Moravskoslezský kraj a organizace zřizované krajem.

 

Proběhla první dvě školení příjemců podpory z ROP Moravskoslezsko

Ve dnech 29. a 31. října se uskutečnily první dva semináře určené příjemcům dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Semináře proběhly na Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko a zúčastnilo se jich přes 50 úspěšných žadatelů, jejichž projekty byly schváleny v červnu letošního roku. Prezentace se zaměřily především na základní podmínky realizace projektu a jeho případné změny v průběhu realizace, monitoring, kontroly či publicitu projektů. V neposlední řadě byli příjemci informováni o náležitostech žádostí o platbu.

 

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlašuje výzvu zaměřenou na podporu občanské vybavenosti a veřejných prostranství v obcích s 5 až 50 tisíci obyvateli

Projekty zaměřené na ostatní občanskou vybavenost a veřejná prostranství v obcích s 5 až 50 tisíci obyvateli mohou od 22.října do 5. prosince předkládat subjekty veřejného i neziskového sektoru. Takto zaměřenou výzvu k předkládání žádostí o dotaci vyhlašuje Regionální rada Moravskoslezsko, k dispozici je 400 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. 

 

Doplňující informace k výzvám z ROP Moravskoslezsko č. 2.1-06

Regionální rada Moravskoslezsko upozorňuje žadatele o dotace, kteří připravují projekt v rámci probíhající výzvy č. 2.1-06 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání (modernizace výuky), že v elektronické aplikaci Cost-benefit analýza (CBA) došlo k upřesnění nápovědy k dopadu "zlepšení stavu škol a školských zařízení" v záložce Socioekonomické CaB. Regionální rada Moravskoslezsko rovněž oznamuje, že u příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje, které předkládají projekt v rámci výzvy č. 2.1-06 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání (modernizace výuky), nebude vyžadováno předložení ratingu kraje v rámci povinné přílohy k žádosti o dotaci Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN