Aktuality

Plán výzev ROP Moravskoslezsko se rozrostl o čtyři nové výzvy

Regionální rada Moravskoslezsko schválila 4. března 2009 úpravy stávajícího plánu výzev na rok 2009. Poté co byla v únoru přidána výzva na rekonstrukce a modernizace silnic II.a III. třídy, přibyly nyní čtyři nové výzvy v celkovém objemu dotace 460 milionů korun. Podpora bude směřována do infrastruktury vzdělávání a sociálních služeb, rozvoje cestovního ruchu a výstavby cyklistických stezek - bezpečnosti na komunikacích. 

 

Evaluační studie ukazuje absorpční kapacitu měst a obcí při čerpání dotací z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila evaluační studii, jejímž smyslem je popsat aktivitu žadatelů o dotace z ROP Moravskoslezsko na území regionu. Studie sleduje projekty v časovém období od vyhlášení první výzvy do 11. listopadu 2008.

 

Seminář k výzvě na podporu infrastruktury rezidenčních služeb z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko pořádá 10. března 2009 seminář k výzvě pro dílčí oblast podpory 2.1.2 Sociální služby - infrastruktura rezidenčních služeb. Ve stejný den bude vyhlášena takto zaměřená výzva, která potrvá do 24. dubna 2009. Oprávněnými žadateli o dotace v této výzvě jsou Moravskoslezský kraj, obce nad 50 tisíc obyvatel a organizace krajem a těmito obcemi zřízené a založené, nestátní neziskové organizace a podnikatelské subjekty realizující projekt v obci nad 50 tisíc obyvatel a organizace zřízené státem. Akce se koná od 9 do 14 hodin na Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, je nutné se na ni předem přihlásit.

 

Regionální rada Moravskoslezsko doplnila aplikaci Cost-benefit analýza

Regionální rada Moravskoslezsko doplnila 18. února 2009 v aplikaci Cost-benefit analýza některé ze socioekonomických dopadů projektů. 

 

Publicita projektů ROP Moravskoslezsko v 10 bodech

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila nový informační materiál, který v 10 bodech shrnuje základní pravidla a povinnosti příjemců dotací pro zajištění publicity projektů. Leták rovněž ukazuje aktuální případy dobré a špatné praxe při realizaci publicity projektů. Materiál nenahrazuje metodický pokyn Pravidla pro publicitu, ale výraznou měrou přispívá ke snadnější orientaci příjemců dotací v této problematice.  

 

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplňující informace k výzvě 2.3-01 Podpora využívání brownfields

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplňující informace k výzvě z ROP Moravskoslezsko č. 2.3-01 Podpora využívání brownfields, vyhlášené 10. prosince 2008. Týkají se např. dokládání povinných příloh k žádosti o dotaci a smlouvě o poskytnutí dotace nebo velkiosti plochy sanovaného objektu. 

 

Únorové vydání zpravodaje Regionální rady Apropó se věnuje nově schváleným i realizovaným projektům

Regionální rada Moravskoslezsko vydala únorové číslo zpravodaje Apropó. Elektronický bulletin se věnuje hlavně projektům nově doporučeným k financování, ale i úspěšně realizovanému projektu města Příbor. Přináší také rady pro žadatele o dotace z ROP Moravskoslezsko nebo příjemce podpory a mnoho dalších tipů a zajímavostí.

 

Regionální rada Moravskoslezsko podpoří rozvoj občanské vybavenosti venkova, sociálních služeb a ostravského letiště, uspělo 32 projektů

Regionální rada Moravskoslezsko doporučila 4. února 2009 k financování 32 projektů. Dotace pomohou rozvoji občanské vybavenosti moravskoslezských měst a obcí s 500 až 5000 obyvateli, infrastruktuře sociálních služeb a dalšímu rozvoji ostravského letiště. Žadatelé získali nárok na dotace v celkové výši 284 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.   

 

Množí se chyby v zadávání veřejných zakázek. Jak tomu předcházet?

Regionální rada Moravskoslezsko eviduje hromadící se chyby ve veřejných zakázkách. O jaké se nejčastěji jedná? Jedním z opakujících se nedostatků, kterých se žadatelé o dotace z ROP Moravskoslezsko i jejich příjemci ve veřejných zakázkách dopouštějí, je uvádění specifického označení zboží a služeb do výkazu a výměru, který je povinnou součástí zadávací dokumentace na stavební práce.

 

ROP Moravskoslezsko v roce 2008: 124 schválených projektů a první proplacené miliony korun

O dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v roce 2008 projevilo zájem 424 žadatelů. Regionální rada Moravskoslezsko schválila dosud 124 projektů s dotací 3,9 miliardy korun, dalších 192 žádostí o dotaci je v hodnocení. O schopnosti organizace zvládnout administraci projektů v celé její šíři vypovídají také první uskutečněné platby. Celková výše proplacených dotací na účty příjemců je 260 milionů korun.       

 

Regionální rada Moravskoslezsko uvolní 380 milionů korun pro pořízení vozidel MHD a bezpečnost na komunikacích.

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila první výzvu k předkládání projektů zaměřenou na pořízení nízkopodlažních trolejbusů a tramvají městské hromadné dopravy. K dispozici je 260 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, žádosti o dotace lze podávat od 20. ledna do 6. března. Ve stejném termínu přijímá Regionální rada projekty bezpečnosti na komunikacích, cyklo a pěší dopravy. Na výstavbu cyklostezek a bezpečnostních prvků na komunikacích je připraveno dalších 120 milionů korun.  

 

Letiště může žádat o 70% dotaci na projekt z ROP Moravskoslezsko, rozhodla Evropská komise

Projekt Stroje a zařízení II., který Letiště Ostrava, a.s. připravuje k předložení do Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, úspěšně prošel notifikací Evropské komise. Její rozhodnutí z 13. ledna znamená, že se může ucházet o dotaci až 70 % celkových způsobilých výdajů, tedy max. 268,5 milionů korun z ROP Moravskoslezsko. Za ně chce letiště nakoupit např. tahač pro posun letadel, samopohybné a vlečné nástupní schody k letadlům, vlečné vozíky na zavazadla, několik vozidel údržby, přístupové turnikety pro odbavení cestujících, kamerový systém, informační technologie a další zařízení. Předmětem notifikačního řízení byla navržená výše dotace.

 

Se zpracováním Cost-benefit analýzy pomůže nová příručka Regionální rady Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko vydala Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza. Na příkladu typového projektu se zabývá postupem při zpracování finanční a ekonomické části studie proveditelnosti, kterou mají žadatelé o dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko povinnost zpracovávat v elektronické aplikaci Cost-benefit ananlýza. Nová publikace vychází jako první díl zamýšlené edice Příručka projektového manažera.   

 

Lednové vydání Apropó přichází s výsledky čerpání dotací z ROP Moravskoslezsko v roce 2008

Regionální rada Moravskoslezsko vydala lednové číslo zpravodaje Apropó, jehož hlavním tématem jsou výsledky čerpání dotací z Regionálního operačního programu za rok 2008. Uplynulý rok a výhled do budoucna hodnotí v rozhovoru také nový předseda Regionální rady Jaroslav Palas i předešlý předseda Evžen Tošenovský. Nová rubrika představuje úspěšně realizované projekty, k tomu všemu Apropó přináší další aktuality, zajímavosti, tipy a rady. 

 

Semináře a školení Regionální rady Moravskoslezsko navštívilo v roce 2008 tisíc lidí

Semináře a školení Regionální rady Moravskoslezsko jsou jedním ze základních informačních zdrojů pro žadatele o dotace z Regionálního operačního programu. O radu při přípravě projektu či s vyhlášenou výzvou si na nich v roce 2008 řekla bez osmi lidí tisícovka zájemců.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN