Aktuality

Obce a města v Moravskoslezsku chtějí regenerovat brownfields

Třináct projektů moravskoslezských měst a obcí přijala Regionální rada Moravskoslezsko do 17. dubna 2009, kdy byl ukončen příjem žádostí zaměřených na regeneraci tzv. brownfields pro jejich budoucí využití. Subjekty požadují dotaci přes 237 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.  

 

Regionální rada požaduje dokládání nové povinné přílohy k výzvě č. 2.1-07

Z důvodu potřebnosti zajištění udržitelnosti projektů je nutné, aby žadatelé, jimiž jsou příspěvkové organizace či jiné zřízené organizace, dokládali k žádosti o dotaci, popřípadě před uzavřením smlouvy o posyktnutí dotace, novou povinnou přílohu „Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace“. Tato povinnost se týká i žadatelů připravujících projekt v aktuálně vyhlášené výzvě č. 2.1-07 z ROP Moravskoslezsko.

 

Dvanáct žadatelů o dotace na ubytovací zařízení si rozdělí 254,5 milionů korun z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko doporučila 15. dubna 2009 k financování 12 projektů zabývajících se zvýšením kvality ubytovacích zařízení pro cestovní ruch. Úspěšní žadatelé se podělí o 254,5 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Mezi podpořenými jsou záměry výstavby nových i modernizace stávajících ubytovacích zařízení. Realizací projektů dojde k vytvoření 493 nových či rekonstruovaných lůžek, projekty rovněž přispějí ke zvýšení zaměstnanosti o 96 pracovních míst. 

 

Na rozvoj malých obcí je připraveno dalších 300 milionů korun z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko zahájila příjem projektů zabývajících se rozvojem obcí s 500 až 5000 obyvateli. Podpořeny mohou být např. záměry zvelebení venkovského prostoru, investice do školství a volného času nebo ostatní občanské vybavenosti, a to až 300 miliony korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Projekty je možné předkládat do 26. května 2009.     

 

Aktuální témata přichází s dubnovým vydáním zpravodaje Apropó

Výsledky analýzy cen studií proveditelnosti jsou hlavním tématem dubnového čísla Apropó, zpravodaje Regionální rady Moravskoslezsko. Kromě toho zpravodaj přináší i zajímavosti z oblasti cestovního ruchu, zabývá se nesrovnalostmi a důvody, pro něž přicházejí příjemci o dotace, a představuje další úspěšné projekty financované z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Nabízí ale i mnoho dalších zajímavostí, tipů a rad.    

 

Úprava socioekonomického přínosu v aplikaci Cost-benefit analýza

Regionální rada Moravskoslezsko oznamuje, že 19. března 2009 upravila v aplikaci Cost-benefit analýza podmínky použití socioekonomického přínosu Rozvoj cestovního ruchu v regionu.

 

Turistická infrastruktura zaujala 35 žadatelů o dotace z ROP Moravskoslezsko

V aktuálně ukončeném příjmu projektů zaměřených na turistickou infrastrukturu, doprovodné služby a atraktivity cestovního ruchu přijala Regionální rada Moravskoslezsko 35 projektů. Žadatelé o dotace požadují celkem téměř 750 milionů korun. Rozděleno má být 300 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. O dotace se ucházejí zejména veřejné a podnikatelské subjekty, ale také několik nestátních neziskových organizací. Projekty nyní projdou hodnocením, o úspěšných žadatelích by mělo být rozhodnuto zhruba za tři měsíce.

 

První ukončený projekt a půlmiliarda dotací na účtech příjemců z ROP Moravskoslezsko

Prvním zrealizovaným i proplaceným projektem z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko je naučná trasa v Příboře. Na její vybudování získalo město Příbor necelé 1,9 milionů korun dotací, které pokryly až 92,5% celkových způsobilých nákladů. Dalším proplaceným projektem je rozšíření klubovny a sociálního zázemí v Návsí, kam doputovalo necelé 1,5 milonů korun z ROP Moravskoslezsko. Celková částka proplacených dotací z ROP Moravskoslezsko se i s těmito menšími projekty vyšplhala v březnu přes hranici 500 milionů korun. Největší podíl získal Moravskoslezský kraj na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy.    

 

Seminář k výzvě 4.1-03 rozvoj venkova z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila termín semináře k výzvě č. 4.1-03 zaměřené na rozvoj občanské vybavenosti, školství a volného času v obcích s 500 až 5000 obyvateli. Akce se koná 14. dubna 2009 od 9 do 14 hodin v kongresovém sálu hotelu Imperial v Ostravě.

 

200 milionů korun z ROP Moravskoslezsko poslouží na rozvoj sociálních služeb

Regionální rada Moravskoslezsko vyhlásila 10. března 2009 výzvu k předkládání žádostí o dotaci zaměřených na podporu infrastruktury rezidenčních služeb a transformace pobytových zařízení. Rozvoj sociálních služeb v regionu podpoří investicí 200 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Žádat o ně může například Moravskoslezský kraj, města a obce, nestátní neziskové organizace nebo podnikatelé. Finální termín pro odevzdání projektů Regionální radě Moravskoslezsko je 24. dubna 2009. 

 

Regionální rada Moravskoslezsko upravila aplikaci Cost-benefit analýza

Regionální rada Moravskoslezsko upravila 11. března 2009 v aplikaci Cost-benefit analýza rozsah a podmínky použití socioekonomického přínosu „zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež".

 

Regionální rada přispěje dotacemi na rekonstrukci silnice mezi Mošnovem a Studénkou

Regionální rada Moravskoslezsko schválila 4. března 2009 investici 87 milionů korun na projekt Silnice 2009. Dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko poslouží na rekonstrukci silnice II. třídy mezi Mošnovem a Studénkou. Oprava silnice si vyžádá celkem 139 milionů korun, jako úspěšný žadatel získá Moravskoslezský kraj 70 % podíl ze 124,5 milionů korun způsobilých výdajů projektu.

 

Nový modul Regionální rady Moravskoslezsko dává prostor pro uveřejňování zadávacích řízení

Regionální rada Moravskoslezsko spustila na svých webových stránkách nový modul pro uveřejňování veřejných zakázek. Pro výzvy vyhlášené po 9. březnu 2009 jsou zadavatelé povinni uveřejnit výzvu pro podání nabídek, případně další dokumentaci k veřejné zakázce, na webu Regionální rady.

 

Březnové Apropó přináší aktuality, rady a tipy nejen o ROP Moravskoslezsko

Aktuální březnové číslo zpravodaje Regionální rady Apropó se zabývá novým plánem výzev a urychleným tempem čerpání dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Přináší také zajímavosti o realizovaném projektu rekonstruované mateřské školy v Krmelíně, pravidelné rubriky Dobré rady se věnují chybám v zadávacích řízeních a změnám, které od dubna čakají příspěvkové organizace. Nechybí ani další zajímavé články a rubriky. 

 

Nový termín školení na téma zadávání veřejných zakázek

Pro velký zájem uchazečů zveřejnila Regionální rada Moravskoslezsko další termín školení na téma zadávání veřejných zakázek. Uskuteční se 28. dubna 2009 na Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko od 9 do 11 hodin. Školení je určeno pro žadatele o dotace z ROP Moravskoslezsko, pro příjemce dotací jsou pořádany speciální školení. Z kapacitních důvodů mohou akci navštívit pouze dva účastníci za organizaci.   

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN