Aktuality

Evropské příležitosti regionu 2009 lákají na diskuzi o evropských fondech

Třetí ročník konference Evropské příležitosti regionu se uskuteční 29. října 2009 v Nové auly Vysoké školy báňské - TU Ostrava. Celodenní program se zaměřuje na témata využití prostředků ze strukturálních fondů EU v Moravskoslezsku, čerpání dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a evropskou regionální politiku. Svým zaměřením cílí na žadatele o dotace a příjemce dotací z ROP Moravskoslezsko a jiných operačních programů, tedy zejména moravskoslezská města a obce, veřejný sektor, neziskové a podnikatelské organizace i všechny zájemce o probíraná témata. Účastníkům nabídne množství přednášek a seminářů, pracovních workshopů a nově i tři diskuzní fóra a zajímavý doprovodný program.

 

Proplacená miliarda z ROP Moravskoslezsko je vidět hlavně na silnicích a v malých obcích

Přes miliardu korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko se aktuálně podařilo nasměrovat na účty příjemců dotací. Největší část z těchto peněz, více než 729 milionů korun, získal Moravskoslezský kraj na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Peníze jsou ale vidět i v malých krajských obcích s 500 až 5000 obyvateli, kde je nejvíce ukončených nebo i realizovaných a průběžně proplácených projektů. Dotace zde přispívají hlavně ke zlepšení zázemí pro vzdělávaní a volný čas. Současně s proplacenou miliardou se počet ukončených a proplacených projektů zvýšil na 13.

 

Statutární města přidávají plyn, s projekty v rámci IPRM uspěl Frýdek-Místek a Havířov

Po projektu Obecního domu v Opavě získají dotaci na realizaci prvních záměrů v rámci svých integrovaných plánů rozvoje měst také Frýdek-Místek a Havířov. Frýdek-Místek uplatní 100 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na revitalizaci ulice 8. pěšího pluku, 23 milionů korun z ROP Moravskoslezsko pak pomůže Havířovu k regeneraci náměstí U Severky. Oba tyto projekty doporučila Regionální rada Moravskoslezsko k financování 24. června 2009. Pět statutárních měst v kraji se může ucházet celkem až o 3 miliardy korun z ROP Moravskoslezsko.  

 

Ostrava a Opava obmění vozový park MHD, pomůže 260 milionů korun z ROP Moravskoslezsko

Dopravní podniky v Ostravě a Opavě získají dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na modernizaci drážních vozidel městské hromadné dopravy. S přispěním 236 milionů korun z ROP Moravskoslezsko nakoupí v Ostravě 10 nových trolejbusů, 1 velkokapacitní tramvaj a rekonstruují dalších 23 nízkokapacitních tramvají. V Opavě přibude 6 nových trolejbusů, pomůže k tomu 24 milionů korun z ROP Moravskoslezsko. Oba projekty doporučila Regionální rada Moravskoslezsko k financování 24. června 2009. 

 

Opavě odlehčí jižní obchvat

Přes 376 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pomůže odlehčit dopravní situaci v Opavě. Moravskoslezský kraj použije tyto peníze na výstavbu jižního obchvatu města. Stavět se začne ještě letos na začátku listopadu, realizace projektu potrvá do dubna roku 2012. Celkové náklady se vyšplhají až k 586 milionům korun. Jedná se o vůbec první projekt výstavby nových silnic II. a III. třídy podpořený z ROP Moravskoslezsko. 

 

Auditoři jednali v Pustevnách

Ve dnech 11.-12. června 2009 proběhlo jednání pracovní skupiny auditorů regionálních rad regionů soudržnosti, které v Pustevnách pořádal odbor auditu Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.

 

Přihlaste se na školení studie proveditelnosti

V pátek 10. července 2009 pořádá Regionální rada Moravskoslezsko další z řady školení na téma studie proveditelnosti. Akce se uskuteční v zasedací místnosti č. 113 na Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, Hrabákova 1, Ostrava, a to od 9 do 14 hodin.

 

Jack Engwegen navštívil příjemce dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko

U příležitosti zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko 9. června 2009 navštívil Moravskoslezský kraj Jack Engwegen, ředitel české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise. Spolu s řádnými členy monitorovacího výboru shlédl výsledky dvou projektů úspěšně realizovaných s přispěním dotací z ROP Moravskoslezsko v Krmelíně a Ostravici. Poté se zúčastnil zasedání výboru, který dohlíží na realizaci programu a směřování peněz z Evropské unie do Moravskoslezska.

 

Čtenářům Apropó se dostává dvojité červnové dávky

K pravidelnému měsíčnímu číslu Apropó vydává v červnu Regionální rada Moravskoslezsko speciální tematické vydání zpravodaje věnované nesrovnalostem při realizaci podpořených projektů.

 

Prodloužení lhůty na kontrolu formálních náležitostí u projektů

Vzhledem k velkému počtu přijatých projektů ve výzvě č. 4.1-03 Rozvoj venkova z ROP Moravskoslezsko oznamuje Regionální rada Moravskoslezsko prodloužení lhůty pro kontrolu formálních náležitostí těchto projektů. Z tohoto důvodu mohou žadatelé očekávat výzvu k odstranění formálních náležitostí až do 9. června 2009.

 

Doplňující informace k výzvě 3.1-02 z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplňující informace k vyhlášené výzvě 3.1-02 Rozvojové póly regionu. Byl vydán metodický list, který upřesňuje informace týkající se projektů zaměřených na řízení a administraci IPRM.

 

Aktualizovaná verze žádosti o platbu z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko informuje klienty o zveřejnění aktualizované verze přílohy č. 5 Příručky pro příjemce - žádosti o platbu. Při podávání žádosti o platbu je nyní nutné používat tuto verzi přílohy.

 

Květnové Apropó sleduje osud tři čtvrtě miliardy korun schválených dotací

Po stopách tři čtvrtě milardy korun přidělených dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko se vydává květnové číslo zpravodaje Apropó. Přináší také novinky o nově přijatých projektech nebo plánovaných výzvách. Příjemcům dotací radí, jak na realizaci veřejných zakázek, a nezapomnělo se ani zeptat na jejich zkušenost.

 

Rezidenční služby zaujaly sedm žadatelů o dotace z ROP Moravskoslezsko

Výstavba a rekonstrukce objektů poskytujících rezidenční služby sociálně postiženým skupinám občanů byla předmětem výzvy č. 2.1-07 z ROP Moravskoslezsko, ukončené 23.dubna 2009. O dotace usiluje sedm žadatelů, kteří předložili celkem 11 projektů a nárokují si přes 162 milionů korun. O úspěšných projektech bude rozhodnuto zhruba za tři měsíce.

 

Doplňující informace k výzvě 4.1-03 Rozvoj venkova z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplňující informace k výzvě č. 4.1-03 Rozvoj venkova, vyhlášené 10. dubna 2009. Týkají se např. způsobilosti aktivit u hasičských zbrojnic, dokládání povinných příloh a vyčíslování indikátorů ve specifických případech.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN