Aktuality

Zájem o dotace na modernizaci výuky z ROP Moravskoslezsko je obrovský

Regionální rada Moravskoslezsko přijala v aktuálně ukončené výzvě k předkládání projektů 58 záměrů modernizace výuky ve školách a školských zařízeních. Požadavek na dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko je celkem 350 milionů korun. Další dva projekty předložil Moravskoslezský kraj v souběžně ukončené výzvě zaměřené na oborová centra praktické přípravy, požadavek na dotaci z ROP Moravskoslezsko činí 84,5 milionů korun.   

 

O víceúčelová hřiště je mezi lidmi velký zájem

Moderní víceúčelová hřiště vyrostla během jednoho roku v šesti obcích na Krnovsku a Bruntálsku. O výstavbu sportovišť v Zátoru, Úvalně, Jindřichově, Lichnově, Osoblaze a Městě Albrechticích se postaral Mikroregion Krnovsko, který na realizaci projektu získá dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, dohromady ve výši až 14,5 milionů korun. Hřiště využívají především školáci, ale jsou otevřena i široké veřejnosti a je o ně velký zájem.   

 

Evropská komise poslala prvních 26,9 milionů eur za Regionální operační program Moravskoslezsko

Na účet Ministerstva financí ČR, které zastává funkci platebního a certifikačního orgánu pro strukturální fondy EU, přibyla počátkem října částka 26,9 milionů eur. O tyto peníze ministerstvo požádalo Evropskou komisi v první žádosti o platbu za Regionální operační program (ROP) Moravskoslezsko. Znamená to, že proplacené dotace v Moravskoslezsku, které dosud zálohově poskytovalo právě ministerstvo, jsou Evropskou unií také propláceny nazpět.

 

Doplnění k vyhlášeným výzvám zaměřeným na vzdělávání

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění k vyhlášeným výzvám z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko č. 2.1-08 modernizace výuky a 2.1-09 oborová centra. Doplnění se týká upřesnění povinnosti předkládání povinných příloh žádosti, nově přibyly také definice vybraných indikátorů a informace o délce udržitelnosti projektů.

 

Regionální rada Moravskoslezsko pořádá seminář k výzvě zaměřené na turistické atraktivity

Regionální rada Moravskoslezsko pořádá seminář k výzvě č. 2.2-05 z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zaměřené na turistickou infrastrukturu a atraktivity cestovního ruchu. Akce se uskuteční 9. října 2009 od 9 hodin v zasedací místnosti 113 Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, Hrabákova 1, Ostrava. Výzva k předkládání projektů č. 2.2-05 je vymezena pro projekty nezakládající veřejnou podporu.

 

Webové stránky Regionální rady Moravskoslezsko prošly kompletním redesignem

Po kompletním redesignu webových stránek Regionální rady Moravskoslezsko nabízí nový a aktualizovaný web zjednodušenou obsahovou strukturu a intuitivní uživatelské prostředí. Stránky se zaměřují především na primární uživatele webu, zájemce o evropské dotace, žadatele o dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a příjemce dotací z programu, kterým jsou k dispozici samostatné sekce i moduly pro ulehčení přípravy a realizace projektů. Nezapomíná ale ani na ostatní uživatele webu.

 

Přihlaste se na konferenci Evropské příležitosti regionu 2009

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila podrobný program konference Evropské příležitosti regionu, která se koná 29. října 2009 v Nové aule Vysoké školy báňské - TU Ostrava. Zároveň zprovoznila rezervační systém pro přihlášení na jednotlivé části programu. Akce je pro účastníky zdarma.

 

Regionální rada připravuje spuštění nových webových stránek

V souvislosti se zprovozněním nových webových stránek Regionální rady Moravskoslezsko www.dobra-rada.cz, které se chystá na 17. září 2009, může ve dnech 15. a 16. září v ranních a dopoledních hodinách docházet ke krátkodobým výpadkům.

 

Do vzdělávání půjde až 190 milionů korun

Regionální rada Moravskoslezsko zahájila příjem projektů ve dvou vyhlášených výzvách pro oblast vzdělávání. Uvolní až 100 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na modernizaci výuky ve školách a školských zařízeních a dalších 90 milionů na oborová centra praktické přípravy. Projekty je možné Regionální radě Moravskoslezsko předkládat do 22. října 2009.

 

Zářijové Apropó uvádí Jessicu a dotace pro zaplavené obce

Aktuální vydání zpravodaje Apropó se zabývá podpořenými projekty z oblasti sociálních služeb a regenerace brownfields a zároveň se věnuje Jessice - novému nástroji, který má nakročeno do Moravskoslezska. Přináší také informace o prvním balíčku dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko uvolněných na obnovu zaplavených obcí. Nechybí ani pravidelné rubriky s dobrou radou pro žadatele o dotace a příjemce dotací nebo další aktuality a zajímavosti.

 

SK Pržno vs. Regionální rada Moravskoslezsko 7:3

Ke slavnostnímu otevření rerenovovaného fotbalového hřiště v Pržně si místní fotbalisté pozvali k přátelskému zápasu družstvo Regionální rady Moravskoslezsko. Jako poděkování pro poskytovatele dotace, s jejímž přispěním hřiště vzniklo, pak prženští hostům uštědřili nemilosrdnou porážku 7:3. Nic to ale nezměnilo na příjemné atmosféře utkání i následné zábavy.

 

Srpnové Apropó přibližuje schválené i realizované projekty

Kde budou stavět nové cyklostezky a která z turistických lákadel budou s přispěním evropských peněz přitažlivější? S odpovědí přichází srpnové vydání zpravodaje Regionální rady Moravskoslezsko Apropó. Nezapomíná ale ani na úspěšně realizovaný projekt odpočinkové zóny v Hněvošicích na Opavsku a poradí i žadatelům o dotace a příjemcům dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v pravidelných rubrikách.

 

Jessica má nakročeno do Moravskoslezska

Regionální rada Moravskoslezsko a Evropská investiční banka podepsali tzv. Memorandum o porozumění, kterým stvrdili svůj společný zájem na další spolupráci při přípravě a zavádění nástroje JESSICA v Moravskoslezsku. Memorandum podepsal za Regionální radu Moravskoslezsko její předseda Jaroslav Palas, Evropskou investiční banku zasoupil ředitel útvaru JESSICA Eugenio Leanza. JESSICA je nový inovativní nástroj pro využití evropských prostředků a představuje efektivnější alternativu současného dotačního modelu. Funguje na principu investic do finančně návratných projektů v městských oblastech, a to různými formami půjček, úvěrů, vlastních podílů nebo záruk nejen veřejným, ale i soukromým subjektům. Moravskoslezsko je prvním regionem v České republice, který se připravuje na implementaci Jessicy.

 

Kilometry nových cyklostezek a atraktivnější turistické cíle za 379 milionů korun z ROP Moravskoslezsko

Dvacet schválených projektů a nasměrování 379 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko do výstavby cyklostezek a turistické infrastruktury, s takovými výsledky zasedal 22. července 2009 Výbor Regionální rady Moravskoslezsko. Přes 101 milionů korun přispěje k realizaci šesti záměrů výstavby cyklostezek, vznikne přes 27 kilometrů nových úseků. Dalších 278 milionů korun z ROP Moravskoslezsko podpoří rozvoj cestovního ruchu a zacílí investice do 14 turistických atraktivit v Moravskoslezském kraji.

 

Červencové Apropó otevřete s novým plánem výzev ROP Moravskoslezsko

Aktuální červencové číslo zpravodaje Apropó se věnuje první proplacené miliardě korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a aktuálně podpořeným projektům. Hlavním tématem je ale schválený plán vyhlašování výzev z ROP Moravskoslezsko do první poloviny roku 2010. Kromě toho Arpopó nabízí i další aktuality a rady nejen pro žadatele o dotace a příjemce evropských peněz.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN