Aktuality

Seminář k výzvě 1.3-05 z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko pořádá seminář k výzvě 1.3-05 z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zaměřené na pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy (ekologická vozidla - autobusy pro městskou dopravu). Seminář se koná ve středu 14. dubna od 9 do 11 hodin na Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, Hrabákova 1, Ostrava, v zasedací místnosti 113.

 

Uveřejnění výzvy pro podání nabídek na webu Regionální rady Moravskoslezsko je povinné

Žadatelé o dotace a příjemci dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko mají povinnost uveřejnit výzvu, případně i zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na webu Regionální rady Moravskoslezsko. Tato povinnost je vztažena na všechny projekty z výzev vyhlášených po 9. březnu 2009. Týká se tedy například i projektů z výzvy 4.1-03 zaměřené na rozvoj venkova nebo výzvy 2.1-08 zabývající se modernizací výuky.

 

Školení cost-benefit analýzy bude mít i praktickou část

Regionální rada Moravskoslezsko pořádá v pátek 26. března 2010 školení k tématu cost-benefit analýza. Účastníci školení si na něm kromě teoretických znalostí i prakticky odzkouší modelové případové studie. I z tohoto důvodu je seminář určen pro zájemce, kteří již dříve absolvovali školení ke studii proveditelnosti. 

 

Apropó je v březnu hlavně o Jessice a modifikovaných platbách

Březnové číslo zpravodaje Apropó přináší aktuální a hlavně podrobné informace o nově zaváděném modelu tzv. modifikovaných plateb. Věnuje se jeho výhodám i nevýhodám, podmínkám použití a čtenáře provede modifikovanou platbou krok po kroku. Dalším zajímavým tématem je podpis Smlouvy o financování holdingového fondu Jessica a zavádění nového nástroje v Moravskoslezsku. Není zapomenuto ani na pravidelné rubriky, autorkou speciální komiksové přílohy je tentokrát Adéla Stupková, žákyně 3. ročníku Střední umělecké školy Ostrava.

 

Tři velká města uspěla s žádostí o dotaci

Karviná získá dotaci 48 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na rozsáhlou modernizaci Základní školy Mendelova. S žádostí o dotaci 17,7 milionů korun na obnovu zámeckých parků uspěl také Frýdek-Místek. Dalších 6,8 milionů korun pomůže Opavě k regeneraci prostranství v okolí kina Mír. Tyto tři investice podpořila Regionální rada Moravskoslezsko 3. března 2010.

 

Střední průmyslovka v Havířově otevřela novou laboratoř

Střední průmyslová škola elektrotechnická v Havířově otevřela 25. února 2010 ojedinělou laboratoř automatizace a technických měření. V kraji není žádná další učebna s obdobným moderním vybavením. Žáci si zde odzkoušejí nejnovější poznatky z oboru a nabudou praktických znalostí do budoucího zaměstnání. Náklady na projekt činí přibližně 6,5 milionů korun, schválená dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pokryje většinu z nich až do výše 6 milionů korun.   

 

Bílovecké gymnázium má tři nové učebny

Multimediální, jazykovou a ICT učebnu zmodernizovalo Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci. Dojde tak ke zkvalitnění výuky matematiky, informatiky nebo cizích jazyků, ale také zavedení nových forem výuky. Náklady na projekt přibližně 3,7 milionů korun z velké míry pokryje dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ve výši 3,4 milionů korun. Slavnostní otevření učeben se uskutečnilo 17. února 2010.

 

JESSICA je v Moravskoslezsku

Česku se otevírají nové možnosti pro financování rozvojových projektů za pomoci peněz ze strukturálníách fondů EU. Umožní to inovativní nástroj JESSICA, který se nyní jako první v ČR zavádí v Moravskoslezsku. Potvrdil to podpis Smlouvy o financování holdingového fondu Jessica mezi Regionální radou Moravskoslezsko a Evropskou investiční bankou 8. února 2010.

 

Únorové Apropó vychází s extra komiksovou přílohou

Informace o 639 milionech korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko mířících do malých obcí v regionu nebo podpořeném projektu výstavby sportovní haly v Havířově přináší únorové číslo zpravodaje Apropó. Poradí také s bezproblémovým překlenutím období od schválení dotace do podpisu smlouvy o jejím poskytnutí, novelou zákona o veřejných zakázkách nebo na téma formulářů k žádosti o platbu. Největší novinkou je ale extra komiksová příloha na čtvrté straně, která je prací Kateřiny Juroškové, žákyně Střední umělecké školy Ostrava.  

 

Na výstavbu sportovní haly Žákovská v Havířově přispějí dotace z EU

S dotací 130,5 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko může počítat Statutární město Havířov při výstavbě nové sportovní haly Žákovská. Peníze použije také na rekonstrukci dvou přilehlých tělocvičen a revitalizaci okolních prostor. O podpoře tohoto záměru rozhodla Regionální rada Moravskoslezsko 20. ledna 2010.   

 

Na venkov směřuje masivní podpora z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko podpoří 77 záměrů usilujících o zvelebení venkovského prostoru a zlepšení vybavenosti malých obcí regionu. Na jejich realizaci přispeje dotací v součtu 638 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Lidem na venkově se dostane kvalitnějších podmínek pro vzdělávání a volný čas, přibudou nová kulturní a společenská zařízení, na mnoha místech dojde také k revitalizaci veřejných prostranství. O výběru schválených projektů organizace rozhodla 20. ledna 2010. 

 

Dotace na rozvoj měst a cestovního ruchu přilákaly 134 žádostí

V regionu je velký zájem o evropské dotace na kvalitnější vybavenost ve středně velkých městech a rozvoj cestovního ruchu. Potvrdil to příjem projektů ve třech různých výzvách Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, ukončených v jeden den, a to 15. ledna 2010. Regionální rada Moravskoslezsko registruje dohromady 134 předložených projektových záměrů. Infrastrukturou vzdělávání a volného času ve městech s 5 až 50 tisíci obyvateli se zabývá 82 předložených žádostí, turistickou infrastrukturou a atraktivitami cestovního ruchu 16 projektů a ubytovacími kapacitami pro cestovní ruch 36 projektů.      

 

Třikrát více peněz na proplácení dotací z ROP Moravskoslezsko než loni

Na proplácení dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko je pro tento rok k dispozici částka 3,81 miliardy korun. Peníze budou použity na financování podpořených projektů, které jsou aktuálně v realizaci nebo je realizace čeká v nejbližších měsících. Částka je přibližně třikrát vyšší než v minulém roce, kdy bylo na účty příjemců zasláno 1,37 miliardy korun.

 

Změnily se limity u veřejných zakázek

Regionální rada Moravskoslezsko upravila metodickým listem finanční limity pro veřejné zakázky uvedené v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek (kap. 4.2 Zadávání zakázek nespadajících pod působnost zákona), a to v návaznosti na Nařízení Komise (ES) č. 1177/2009. Obdobným způsobem byly k 1.1.2010 změněny limity v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to nařízením vlády č. 474/2009 Sb.

 

Zájemci se mohou hlásit na seminář k výzvě a školení studie proveditelnosti

Regionální rada Moravskoslezsko pořádá v lednu seminář k výzvě k předkládání projektů z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko č. 1.3-04 a školení studie proveditelnosti.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN