Aktuality

Dotace z ROP Moravskoslezsko využije kraj na pořízení 24 vozidel záchranné služby

První dotace do oblasti zdravotnictví ve výši bezmála 50 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko budou využity na nákup 24 vozidel záchranné služby a jejich částečné vybavení. Rozhodla o tom dnes Regionální rada Moravskoslezsko. Projekt Moravskoslezského kraje nasměruje nová vozidla do 18 stanovišť záchranné služby po celém kraji.

 

Ostravské letiště získá přes čtvrt miliardy korun na nové stroje a technologie

Letiště Leoše Janáčka V Ostravě bude v průběhu několika následujících let pořizovat nové stroje, zařízení a technologie za přispění peněz z evropských fondů. Regionální rada Moravskoslezsko dnes podpořila projekt Stroje a zařízení II., který se zaměřuje na nákup strojů pro obsluhu letadel, údržbu provozních ploch, posílení ostrahy letiště a jeho provozu a pořízení informačních technologií. Schválená dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko činí 268,8 milionů korun. Letiště Ostrava, a.s., k tomu přidá vlastních 190 milionů korun.   

 

Požadavky 18 předložených projektů infrastruktury sociálních služeb překročily nabízenou alokaci

Ve dvou ukončených výzvách k předkládání projektů, které se zaměřují na infrastrukturu sociálních služeb, se o dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko uchází dohromady 18 projektů.     

 

Dopravci žádají o dotace na nové autobusy

Regionální rada Moravskoslezsko registruje pět projektů přijatých ve výzvě k předkládání projektů zaměřené na pořízení ekologických vozidel - autobusů pro městskou hromadnou dopravu. Příjem projektů byl ukončen 25. května 2010. Požadavek na dotaci představuje 153 milionů korun, z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko má být uvolněno 130 milionů korun. 

 

Podporu získaly tři významné dopravní projekty

Obyvatelé kraje se mohou těšit na plynulejší a bezpečnější dopravu Ostravou a průjezd Vendryní. V centru Ostravy se začne počítá s výstavbou mostní konstrukce ve trase ulice Českobratrská. Rekonstrukcí projdou komunikace v přednádraží Ostrava-Svinov, týkat se budou i dvou silničních Svinovských mostů. Výstavba nové silnice významně odlehčí dopravní situaci ve Vendryni. S realizací těchto tří projektů pomůže dotace 307 milionů korun z Regionálního operačního programu. Rozhodla o tom 20. května Regionální rada Moravskoslezsko. S výstavbou a rekonstrukcí se začne v horizontu několika týdnů.

 

Vzniknou oborová centra na deseti středních školách v kraji

Regionální rada Moravskoslezsko podpořila 20. května 2010 dva projekty Moravskoslezského kraje zabývající se modernizací výuky na středních školách. S přispěním dotace 84,5 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko vznikne dvanáct elektrotechnických a stavebních center výuky v deseti školách. Dojde zde k vybudování odborných učeben, laboratoří a dílen, které budou vybaveny speciálním nábytkem, nástroji a technologiemi.

 

Hlavními tématy květnového Apropó jsou upravený plán výzev a modifikované platby

Květnové vydání zpravodaje Apropó se na první straně věnuje úpravám v plánu výzev Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na rok 2010 a ohlédnutí za konferencí Evropské fondy 2007-2013: ještě je šance! Přichází také s informacemi o Kabaretu Evropy, chystané akci pro žáky středních škol. Nejvíce pozornosti je na dalších stránkách upřeno na modifikované platby a manuál k aplikaci PUD.

 

Došlo k doplnění výzev č. 2.2-08, 2.1-14 a 2.1-15 z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění k výzvám k předkládání projektů č. 2.2-08, 2.1-14 a 2.1-15 z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

 

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2010 prošel významnou úpravou

Regionální rada Moravskoslezsko upravila plán výzev k předkládání projektů z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na rok 2010. Do plánu bylo zařazeno několik nových výzev, úpravami prošly také některé z původně plánovaných výzev.

 

Rozvoj vzdělávacích a volnočasových zařízení podpoří dotace 186 milionů korun

Regionální rada Moravskoslezsko dnes podpořila realizaci 38 záměrů modernizace výuky na základních a středních školách a rozvoj volnočasových zařízení. Schválená dotace 186 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko podstatně zlepší zázemí pro výuku a volný čas dohromady přibližně v sedmdesáti zařízeních. Jedná se nejčastěji a vybavení škol o informačí a multimediální techniku, v několika případech o výstavbu či rekonstrukce mimoškolních volnočasových areálů.

 

K dispozici jsou další peníze na rozvoj sociálních služeb

Regionální rada Moravskoslezsko zahájila 8. dubna 2010 příjem projektů z oblasti infrastruktury sociálních služeb. Na rozvoj rezidenčních služeb (výzva č. 2.1-14) uvolní až 150 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, na infrastrukturu pro terénní a ambulantní služby a chráněné dílny (výzva č. 2.1-15) dalších 40 milionů korun. Příjem projektů končí v obou případech 25. května 2010. 

 

Aktuální číslo Apropó láká na konferenci a přináší rozhovor s Danielem Braunem

Hlavním tématem dubnového vydání zpravodaje Apropó je blížící se konference Evropské fondy 2007-2013: ještě je šance! Dubnové číslo přináší také rozhovor s vrchním ředitelem sekce Národního orgánu pro koordinaci Danielem Braunem nebo informace o proplacených dvou miliardách korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a první proběhlé modifikované platbě, stejně jako další zajímavosti a pravidelné rubriky.

 

Změna termínu zasedání Výboru Regionální rady posune i zveřejnění výsledků hodnocených projektů

Z organizačních důvodů bude o 14 dní přesunut termín zasedání Výboru Regionální rady Moravskoslezsko, namísto ve středu 7. dubna 2010 se uskuteční ve středu 21. dubna 2010. Dochází tak i k posunutí zveřejnění výsledků hodnocených projektů z výzvy č. 2.1-08 zaměřené na modernizaci výuky ve školách a školských zařízeních. 

 

Seminář ke dvěma výzvám zaměřeným na sociální služby

Regionální rada Moravskoslezsko pořádá 13. dubna seminář k výzvám z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko č. 2.1-14 a č. 2.1-15, zameřeným na infrastrukturu rezidenčních služeb a infrastrukturu pro terénní a ambulantní služby a chráněné dílny.

 

Regionální rada Moravskoslezsko proplatila příjemcům dvě miliardy korun

Částka proplacené dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko se v pátek 26. března přehoupla v součtu přes dvě miliardy korun. Posledním proplaceným a zároveň ukončeným projektem se k tomuto datu stala rekonstrukce a modernizace základní školy v Jablunkově. Jedná se zároveň o v pořadí 59. finančně ukončený projekt. 

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN