Aktuality

Provoz úřadu bude před svátky omezen

Provoz Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko bude před svátky omezen. Úřední hodiny ve dnech 23. a 30. prosince budou od 9 do 12 hodin.

 

Konference Udržitelná doprava v evropských městech

Regionální rada Moravskoslezsko pořádá v úterý 17. ledna 2012 v ostravském hotelu Park Inn konferenci k udržitelné dopravě a řízení mobility. Konference je určená zástupcům větších českých měst (zejména pracovníkům odborů dopravy a ekonomického rozvoje) a odborníkům na veřejnou dopravu.

 

Informace příjemce k žádosti o platbu budou elektronické

Regionální rada Moravskoslezsko rozšířila elektronickou aplikaci Přehled účetních dokladů. Od 12. prosince v ní bude možné elektronicky předkládat Informaci příjemce k žádosti o platbu (IP-ŽOP). Tuto zjednodušenou verzi monitorovací zprávy budou příjemci dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko podávat k modifikované a standardní (průběžné) žádosti o platbu. Postup pro podávání elektronické formy IP-ŽOP je detailně popsán v manuálu k aplikaci Přehled účetních dokladů na stránách 8 a 9. Přechod na elektronické podávání IP-ŽOP neklade na příjemce žádné dodatečné požadavky, vše bude probíhat v rámci stávající aplikace Přehled účetních dokladů.

 

Metodický list řeší smluvní pokuty a náhodný výběr losem u veřejných zakázek

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila metodický list č. 62, kterým zakazuje používat při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek jako dílčí hodnotící kritérium smluvní pokuty a další smluvní podmínky. Zároveň zakazuje používat v zadávacím řízení náhodný výběr losem. Metodickým listem se musí řídit zadavatelé veřejných zakázek, u kterých k datu nabytí platnosti tohoto metodického listu nebylo ukončeno zadávací řízení, a ti zadavatelé, kteří zahájí zadávací řízení po nabytí platnosti metodického listu.  

 

Upravená verze programu byla zveřejněna

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila upravenou verzi programového dokumentu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko i s vyjádřením Ministerstva životního prostředí ČR k vlivu změn programu na životní prostředí.

 

Prohlédněte si prezentace a záznam diskuze z konference Evropské příležitosti regionu

Nemohli jste se zúčastnit konference Evropské příležitosti regionu? Přichystali jsme pro vás prezentace z odborných seminářů a záznam diskuze o efektivitě investic.

 

Regionální rada zveřejnila doplnění výzev č. 2.2-08 a 2.2-12

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění výzev č. 2.2-08 a 2.2-12 z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

 

Užití smluvní pokuty jako hodnotícího kritéria při zadávání veřejných zakázek je netransparentní

Regionální rada Moravskoslezsko vyzývá příjemce prostředků z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, aby v zadávacích řízeních nepoužívali smluvní pokuty jako dílčí hodnotící kritérium.  Užití tohoto kritéria vede dle Evropské komise k diskriminaci uchazečů.

 

Renomovaní ekonomové a divadlo obohatí program konference Evropské příležitosti regionu

Ekonomové a finančníci zvučných jmen a divadelní představení obohatí konferenci Evropské příležitosti regionu. Proběhne 3. listopadu 2011 v Opavě. V odpolední moderované diskuzi vystoupí například David Ondráčka z Transparency International nebo člen NERV Michal Mejstřík. Program odborné konference odlehčí nejlepší Goldoniho komedie Sluha dvou pánů. Předcházet budou dopolední odborné semináře.

 

Regionální rada zveřejnila metodický list o evidenci dočasně nezpůsobilých výdajů

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila metodický list č. 60 Evidence dočasně nezpůsobilých výdajů. Vztahuje se na příjemce podpory z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, kteří podávají více žádostí o platbu a v některé z nich řídící orgán označil jakýkoliv deklarovaný výdaj za dočasně nezpůsobilý.

 

Nové Apropó se zabývá regionální dopravou

Zpravodaj Apropó vychází v novém. Aktuální číslo se zabývá evropskými investicemi do regionální dopravy. Do budoucna bude zpravodaj vždy tematický, nabídne více odborných názorů a publicistiky.

 

Příjem projektů koordinace a propagace turistických oblastí a kolejového napojení letiště byl zahájen

Regionální rada Moravskoslezsko zahájila příjem projektů zaměřených na koordinační a publikační aktivity v turistických oblastech a výstavbu kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava.  

 

Registrujte se na konferenci Evropské příležitosti regionu

Registrace na konferenci Evropské příležitosti regionu byla zahájena. Tématem pátého ročníku konference, která se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu v Opavě, je efektivita investic. Celodenní program naplní dopolední odborné semináře, odpolední diskuze a divadelní představení na závěr. Účast na konferenci je zdarma.  

 

Dotace umožní vznik chráněných bydlení a domovů pro hendikepované

Dotace 105 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko umožní vznik a modernizaci osmi zařízení sociálních služeb. Čtyři chráněná bydlení a čtyři domovy pro sociálně a zdravotně hendikepované zkvalitní poskytované sociální služby v Moravskoslezském kraji.  

 

Peníze na přednádražní prostor v Ostravě-Přívoze poskytne EU

Přeměna prostoru před Hlavním nádražím v Ostravě-Přívoze bude financována z evropských fondů. S estetizací a funkční přeměnou dopravního uzlu pomůže dotace 103 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.  

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN