Aktuality

Speciální vydání Apropó přibližuje budoucnost po roce 2014

Podívejte se, co vše už je známo o budoucnosti kohezní politiky Evropské unie po roce 2014. Speciální vydání Apropó dá přehled o parametrech čerpání z fondů EU, podporovaných aktivitách a přiblíží nové cíle a nástroje politiky soudržnosti.

 

Hlasujte a vyhrajte v soutěži nejkačka.eu o nejzajímavější projekt za evropské peníze v Moravskoslezsku

Zúčastněte se soutěže nejkačka.eu o nejzajímavější projekt za evropské peníze v Moravskoslezsku a vyhrajte hodnotné ceny. Hlasování probíhá na www.nejkacka.eu od 10. do 25. dubna, vybírat můžete z 15 projektů financovaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Za odevzdání hlasu můžete získat atraktivní ceny - luxusní pobyt v hotelu Miura, romantický víkend v Davidově mlýně u Kružberku, ubytování ve vile Eugen v Karlově Studánce, ale také prohlídku slonů zblízka v ZOO Ostrava, wellness v Relax centru Třinec nebo volný vstup do areálu Kempaland v Bukovci. 

 

Informace k novele zákona o veřejných zakázkách

Dne 1. dubna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 55/2012 Sb. (dále jen novela) ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Touto novelou mj. dochází ke snížení limitů veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a na služby pod 1.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty a na stavební práce pod 3.000.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty , mění se vymezení dotovaného zadavatele a rozšiřuje se rozsah informací, které je zadavatel po zadání zakázky, resp. uzavření smlouvy povinen zveřejnit.

 

Manuál poradí s podáváním změn v elektronické podobě

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila v souvislosti se spuštěním elektronického podávání změn prostřednictvím webové aplikace Podávání změny uživatelský manuál. Manuál usnadní orientaci v nové aplikaci a poradí s postupem podání změny v elektronické podobě.

 

EU dá 283 milionů korun na Trojhalí Karolina

Evropská dotace 283 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko přispěje na rekonstrukci a přestavbu historických budov bývalého dolu Karolina v Ostravě na tzv. trojhalí. Vznikne tak místo pro společenské, kulturní a sportovní akce, které oživí centrum města v oblasti Nové Karloliny. Financování projektu dnes schválila Regionální rada Moravskoslezsko.

 

Na nový Pavilon evoluce v ostravské zoo dá EU 150 milionů korun

Zoologická zahrada Ostrava bude mít nový Pavilon evoluce. Interaktivní výukový a výstavní pavilon s šimpanzy a dalšími zvířaty vznikne přestavbou pavilonu vodního ptactva. Na novou atraktivitu zoo přispěje evropská dotace 150 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.   

 

Za dva roky bude Ostrava průjezdná na kole podél Odry

Cyklisté se do za dva roky projedou napříč Ostravou podél řeky Odry. Včetně kratších úseků v regionu Poodří má být stezka hotová na jaře 2014. Přispěje k tomu dotace 53,6 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.  

 

Evropská dotace umožní výstavbu sedmi cyklostezek

V Moravskoslezském kraji přibude sedm nových úseků cyklostezek. Pomůže k tomu dotace 76 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Cyklisté se mohou těšit na nové stezky v Ostravě, údolím Lomné, v okolí Kopřivnice, Hradce nad Moravicí, Krnova, v Ostravě Porubě a Bohumíně.

 

EU pozastavila čerpání v ČR, příjemci z ROP Moravskoslezsko to nepocítí

Evropská unie pozastavila přísun peněz z evropských fondů do ČR. Vytýká Česku množství auditních nálezů. Příjemců peněz z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko se to nedotkne, proplácení peněz v roce 2012 bude pokračovat bez přerušení. Na odstranění nedostatků dostala ČR termín do letošního června.

 

Podávání změn v projektu bude probíhat v elektronické podobě

Regionální rada Moravskoslezsko připravuje od dubna spuštění elektronického podávání změn v projektu prostřednictvím webové aplikace Podávání změn. Pro příjemce dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko bude elektronické podávání změn povinné od 1. dubna 2012. Platí to také pro projekty s podepsanou smlouvou o poskytnutí dotace. Elektronizací dojde ke zrychlení a zpřehlednění systému podávání změn, které byly dosud podávány pouze v papírové podobě. O schválení/neschválení podané změny bude příjemce informován e-mailem.

 

Evropská dotace vybaví poradenská centra

Evropská dotace 14,5 milionů korun pomůže s vybavením pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center v Moravskoslezském kraji. Financování projektů schválila Regionální rada Moravskoslezsko.

 

Sepetná rozšíří wellness centrum s přispěním dotace z EU

Hotel Sepetná v Beskydech rozšíří nabídku wellness a sportovního zázemí pro návštěvníky. Na přístavbu relaxačního centra získá dotaci 10 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Celkové náklady jsou vyčísleny na 39 milionů korun. financování projektu dnes schválila Regionální rada Moravskoslezsko.

 

Jesenická magistrála vznikne po vzoru Beskyd a za podpory z EU

Na vznik Jesenické magistrály přispěje evropská dotace 15,6 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezko. Na soustavu turistických tras pro běžkaře a cyklisty, informační a odpočinkový mobiliář, rozvoj webu a podporu turistických aktivit přidá Moravskoslezský kraj coby nositel projektu přes 4 miliony korun.

 

Středně velká města požadují evropskou dotaci 1,2 miliardy korun

Města na severu Moravy žádají o 1,2 miliardy korun z evropských fondů na modernizaci školství, volného času a občanskou vybavenost. K dispozici je přitom posledních 350 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v letech 2007-2013. Města s 5 až 50 tisíci obyvateli podávala žádosti o dotaci do včerejška. O úspěšných projektech bude rozhodnuto letos v srpnu.

 

Metodický list upravuje proplácení DPH

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila metodický list, který na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, upravuje proplácení DPH u příjemců s přenesenou daňovou povinností. 

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN