Aktuality

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40   Následující   ››

Moravskoslezsko míří k získání 100 % dotací EU v končícím období

Moravskoslezský kraj, města a obce a místní firmy zřejmě uplatní 100 % všech dostupných dotací z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Regionální rada Moravskoslezsko v lednu obdržela všechny žádosti o platbu za projekty realizované do konce roku 2015. Objem požadovaných peněz v součtu s již proplacenými 17,4 miliardami korun pokrývá devítiletou alokaci programu na léta 2007-2015 ve výši 21 miliard korun. ROP Moravskoslezsko tak bude patřit k programům, které vyčerpají 100 % prostředků přidělených z EU.

 

Na ITI Ostravsko nově dohlíží statutární město Ostrava

Realizace investičního nástroje ITI přešla z Regionální rady Moravskoslezsko na statutární město Ostrava. ITI (integrovaná územní investice, z anglického Integrated Territorial Investment) je novou příležitostí programového období 2014-2020, jak realizovat vzájemně provázané projekty v regionu za pomocí evropských dotací.  Podrobnosti o možnostech ITI naleznete na stránkách www.itiostravsko.cz.

 

Evropské dotace od roku 2007 pomohly uskutečnit 1175 projektů v Moravskoslezském kraji

Evropské dotace od roku 2007 pomohly uskutečnit 1175 projektů v Moravskoslezském kraji. Peníze jsou vidět zejména v dopravě, zlepšily vzhled a služby ve městech. Největším příjemcem byl Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace. Uspělo také 184 měst a obcí v kraji, které uskutečnily 789 projektů. Za evropské peníze se mimo jiné podařilo postavit a rekonstruovat 204 kilometrů silnic, vzniklo 119 kilometrů nových cyklostezek a cyklotras a zlepšily se podmínky pro výuku v 570 školách. 

 

Regionální rada zveřejnila metodický list upravující změny dokumentace ve vztahu k administraci dočerpávacích a nedokončených projektů

Regionální rada Moravskoslezsko vydala externí metodický list upravující změny v dokumentaci, konkrétně v Příručce pro příjemce a v Prováděcím dokumentu, ve vztahu k administraci dočerpávacích a nedokončených projektů.    

 

Provoz úřadu bude v době svátků omezen

Provoz Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko bude v době svátků omezen. Úřední hodiny budou v úterý 23. prosince a čtvrtek 31. prosince od 9 do 12 hodin. V těchto i ostatních dnech od 21. do 31. prosince si prosím své případné schůzky a konzultace se zaměstnanci Regionální rady Moravskoslezsko domluvte předem. 

 

V Národním domě v Bohumíně zasedal Monitorovací výbor ROP Moravskoslezsko

 

Regionální rada upozorňuje žadatele a příjemce na specifika administrace projektů v době ukončování programu

Regionální rada Moravskoslezsko upozorňuje žadatele i příjemce z ROP Moravskoslezsko, že dne 31. 12. 2015 končí způsobilost výdajů tohoto operačního programu. Všechny stavební práce, dodávky a služby, které na projektech spolufinancovaných ROP Moravskoslezsko do tohoto data nebudou provedeny a proplaceny dodavatelům, bude hradit příjemce dotace z vlastních, nebo jiných zdrojů, nikoliv z dotace ROP Moravskoslezsko.

 

Apropó prochází milníky deseti let čerpání dotací v Moravskoslezsku

Zpravodaj Apropó vás provede vybranými událostmi a projekty, které utvářejí již bezmála desetiletou historii fungování Regionální rady Moravskoslezsko a čerpání evropských peněz v regionu. Vzpomínáte si, co jste dělali například v roce 2007, kdy došlo ke slavnostnímu podepsání regionálních operačních programů, nebo v roce 2009, kdy se otevíral první uskutečněný a proplacený projekt financovaný z ROP Moravskoslezsko? Připomeňte si, jak šel čas.   

 

Informace o omezení provozu úřadu z důvodu konání konference

 

Zvolte inovační firmu roku

Zapojte se do hlasování v soutěži o Inovační firmu Moravskoslezského kraje 2015. 

 

Metodický list povoluje zálohové platby na dodávky v roce 2016

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila metodický list č. 104, který za určitých podmínek povoluje poskytnutí zálohových plateb dodavatelům na plnění uskutečněné v roce 2016 a zahrnutí zálohových faktur do způsobilých výdajů projektu. Zálohové platby se týkají plnění typu "dodávka".

 

Dotace pomůže uskutečnit menší projekty v Ostravě, Opavě a Frýdku-Místku

Evropská dotace 45,9 milionů korun přispěje na výstavbu dvou cyklostezek a úpravy nástupišť Dubina v Ostravě, výstavbu tělocvičny v Opavě-Komárově a na modernizaci sportovišť a dětského hřiště ve Frýdku-Místku.

 

Nová vozidla usnadní život zdravotně a sociálně postiženým lidem a seniorům

Evropská dotace na nákup 42 vozidel usnadní život zdravotně a sociálně postiženým lidem a seniorům v Moravskoslezském kraji. Vozidla získají zařízení sociálních služeb a přispěje jim na to dotace 32,8 milionů korun.

 

Dotace pomůže s nákupem vozů pro hasiče a třemi investicemi měst

Evropská dotace pomůže nakoupit 50 nových vozů pro jednotky dobrovolných hasičů v Moravskoslezském kraji. Zároveň pokryje většinu nákladů spojených s výstavbou dětského dopravního hřiště v Havířově, vznikem Business Gate v Karviné a dopravními opatřeními ve Frýdku-Místku. Financování projektů schválila Regionální rada Moravskoslezsko. 

 

Koloběžkáři po 550 kilometrech míří přes Havířov, Karvinou a Bohumín zpět do Ostravy

Našlapali 550 kilometrů, nyní se přes Český Těšín, Havířov, Karvinou a Bohumín blíží do Ostravy. Šestici koloběžkářů na cestě okolo kraje a po evropských projektech čeká ještě 150 kilometrů a návštěva mnoha zajímavých míst a projektů.  

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 40   Následující   ››

Nahoru

 
_THEME_LOGIN