Aktuality

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 10 20 30   Následující   ››

Mění se limity u veřejných zakázek a ruší metodický pokyn Průvodce kontrolami

Regionální rada Moravskoslezsko upravila metodickým listem č. 88 finanční limity pro veřejné zakázky uvedené v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek (kap. 3 Zadávání zakázek malého rozsahu a kap. 4.2 Zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie), a to v návaznosti na nabytí účinnosti zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.   Nové l imity jsou platné od 1. 1. 2014.

 

Velké stavby dominují očekávaným novinkám dotovaným z EU v roce 2014

Trojhalí Karolina a další velké stavby nejen v Ostravě dominují očekávaným novinkám roku 2014, na které přispěla evropská dotace. Zprovoznění se dočká více než sto projektů financovaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

 

Výzva na regeneraci brownfields byla prodloužena

Regionální rada zveřejnila doplnění výzvy č. 6 v oblasti podpory 2.3 Podpora využívání brownfields. Vzhledem ke skutečnosti, že již pominulo riziko překryvu aktivit mezi Operačním programem Podnikání a inovace a Regionálním operačním programem Moravskoslezsko (dále ROP MS), byly doplněním textu výzvy umožněny i regenerace brownfields s následným využitím pro podnikání v oblasti zpracovatelského průmyslu, dále v oblasti strategických služeb a technologických center, popř. vědě a vývoji. Rovněž je doplněním výzvy umožněno realizovat vybudování dopravní a technické infrastruktury i uvnitř pozemku, avšak stále maximálně do 50 % celkových výdajů. Do této chvíle bylo možno financovat tuto infrastrukturu pouze po vnější hranici pozemku. Součástí podporovaných projektů na regeneraci lokalit typu brownfields i nadále není následné využití ploch vzniklých jejich regenerací. Z důvodu výše rozšířených aktivit došlo k prodloužení termínu pro odevzdání žádostí o dotaci a to z 11. února na 11. března 2014.

 

Namísto skleníkové expozice v arboretu získá dotaci z EU šest jiných atraktivit

Na vznik šesti turistických atraktivit přispěje evropská dotace 42 milionů korun. Podporu původně náhradních projektů dnes schválila Regionální rada Moravskoslezsko. Vedlo k tomu odstoupení Slezského zemského muzea od výstavby skleníkové expozice v Arboretu Nový dvůr. 

 

Kateřina Dostálová byla potvrzena v pozici ředitelky úřadu

Kateřina Dostálová byla ve výběrovém řízení potvrzena v pozici ředitelky Úřadu regionální rady Moravskoslezsko. Jmenování do funkce s účiností od 1. ledna 2014 schválil Výbor Regionální rady Moravskoslezsko na svém dnešním zasedání.

 

Karviná využije evropskou dotaci 28 milionů korun na tři potřebné investice

Karviná získá evropskou dotaci 28 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, kterou využije na tři potřebné investice. Přemění sídliště Hranice a v Majakovského ulici bude nové parkování a rekonstrukce se dočká kostel sv. Marka.  

 

Provoz úřadu bude mezi svátky omezen

Provoz Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko bude ve dnech 23. prosince a 27.-31. prosince omezen. Uzavřena bude také recepce úřadu, své schůzky si proto prosím sjednejte předem.

 

Evangelický kostel v Orlové má novou střechu a společenské prostory

Evangelický kostel v Orlové je po rekonstrukci krovu a střechy. Rozšířením užitných prostor v podkroví kostela navíc vzniklo zázemí pro výstavy, autorská čtení, komorní koncerty a jiné volnočasové aktivity. Slavnostní bohoslužba s prohlídkou kostela a dokumentů, které se našli při rekonstrukci kopule, proběhla v neděli 15. prosince. Na rekonstrukci kulturní památky přispěje evropská dotace 3,6 milionů korun. 

 

Lyžařský areál Myšák má novou čtyřsedačkovou lanovku

Návštěvníci lyžařského areálu Myšák v Karlově pod Pradědem se mohou od letošní sezony těšit na několik novinek. Tou největší je nová čtyřsedačková lanovka, která nahradila původní vlek. Evropská dotace ale přispěla i na rozšíření svahů, zasněžovací systém a zlepšení zázemí a služeb. Slavnostní otevření areálu po modernizaci proběhne v pátek 13.12. od 14 hodin.

 

Provoz úřadu bude 6. prosince omezen

Provoz Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko bude v pátek 6. prosince z technických důvodů omezen.

 

Proběhne školení k výzvě na podporu brownfieldů

Dne 12.12.2013 od 9 do 13 hodin proběhne v budově Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko školení pro žadatele k výzvě 2.3 Podpora využívání brownfields.

 

Moravskoslezský kraj obstál na výbornou v kritickém roce čerpání z EU, využije všechny dotace

Moravskoslezský kraj velmi dobře obstál v kritickém roce čerpání prostředků z evropských fondů. Využije všechny prostředky a splní pravdilo rychlosti čerpání pro rok 2013. Evropská komise aktuálně přijala částku 143,1 milionů eur za platy na projekty financované z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, čímž se objem prostředků schválených Komisí za program od roku 2007 navýšil na 449,8 milionů eur. Kraj tak využije všechny prostředky, a to přesto, že je letošní rok z pohledu rychlosti čerpání z fondů EU kritický. Střetává se v něm tří a dvouleté období, během něhož musí být platby za dříve podpořené projekty v určitém objemu vykázány Evropské komisi.

 

Regionální rada posunula termín pro předložení projektů rozvoje infrastruktury veřejné hromadné dopravy

Na zasedání Výboru Regionální rady dne 5.11.2013 byla schválena úprava plánu výzev na 2. pololetí 2013 a 1. pololetí 2014 spočívající ve změně data ukončení příjmu projektů ve výzvě 1.3-12 zaměřené na rozvoj inteligentních dopravních systémů a zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy. Původní datum pro předkládání projektů 21.1.2014 se posouvá na 13.5.2014.

 

Regionální rada Moravskoslezsko doplnila výzvu týkající se bezpečnosti na komunikacích, cyklo a pěší

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění č. 1 k výzvě 1.1-22 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava. Doplnění se týká jedné z podporovaných aktivit nazvané "bezpečné" přechody pro chodce. Bezpečnostní prvek „zvýrazněné dopravní značky“ byl rozšířen o „osvětlení přechodu“. Nově bylo upřesněno využití minimálně dvou různých bezpečnostních prvků (z výčtu dvou různých odrážek).

 

Inovační firmou Moravskoslezského kraje 2013 je Mepac

První ročník soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje zná své vítěze. Ocenění získala třinecká firma Mepac za unikátní mobilní laserový gravírovací systém. Druhá v pořadí se umístila ostravská firma Gaben s čipovací technologií. Elektromotocykl vynesl třetí místo firmě Kuberg z Ostravy-Vítkovic. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 6. listopadu 2013 na konferenci Brokerage event v hotelu Imperial v Ostravě. Soutěž i konferenci uspořádala Agentura pro regionální rozvoj, a.s.   

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7 10 20 30   Následující   ››

Nahoru

 
_THEME_LOGIN