Aktuality

Ostrava získá téměř 400 milionů na zatraktivnění centra a safari v zoo

Ostrava uplatní evropskou dotaci 327 milionů korun při zatraktivnění centra a na dopravní řešení ve městě. Dotaci 52 milionů korun navíc vloží do vzniku safari a výstavby parkoviště v zoo.  

 

Speciální Apropó představuje program Chytřejší kraj

Speciální vydání zpravodaje Apropó se věnuje přípravám na budoucí období po roce 2014. Představuje program Chytřejší kraj, který má lidi a instituce v Moravskoslezském kraji připravit na lepší a chytřejší využití evropských prostředků. Dozvíte se více také o aktualizovaných strategiích Moravskoslezského kraje, socioekonomickém pohledu na vývoj regionu, třech pilířích strategie Evropa 2020 nebo o inteligentním přístupu v inovačním rozvoji regionů.

 

Firmy a podnikatelé mohou získat až 400 tisíc korun na inovace

Podniky a podnikatelé v Moravskoslezském kraji mohou získat až 400 tisíc korun na výzkum a inovace. Dohromady je připraveno 11 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Příjem žádostí o dotaci končí 25. října 2012.

 

Účastníci konference dostanou "ochytřovadlo" na evropské peníze

Speciální nápoj "ochytřovadlo", ale hlavně novinky a zajímavosti o evropských fondech a jejich budoucnosti nebo představení projektu Chytrý kraj, to vše čeká na účastníky konference Evropské příležitosti regionu. Akce proběhne 18. září 2012 v multifunkční aule Gong v Ostravě.

 

Frýdek-Místek nebude vracet 90 milionů korun, nález NKÚ se nepotvrdil

Frýdek-Místek nebude vracet evropskou dotaci 90 milionů korun. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po prošetření dokumentace k veřejné zakázce u projektu Revitalizace ulice 8. pěšího pluku neshledal důvod k zahájení správního řízení. Nález Nejvyššího kontrolního úřadu, který ve zprávě z 6. srpna 2012 zakázku shledal v rozporu se zákonem a navrhl vrácení celé dotace, se tedy nepotvrdil. Regionální rada Moravskoslezsko nebude po městu peníze požadovat nazpět. Nepotvrdil se ani verdikt NKÚ ohledně veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací u projektu Sportovní areál Frýdecká v Českém Těšíně, které odpovídá dotace 64 milionů korun. Rovněž Český Těšín tak dotaci vracet nebude.     

 

Konzultační a informační servis bude krátkodobě omezen

Konzultace projektových žádostí, studií proveditelnosti a poskytování informací o možnostech podpory z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko budou ve dnech 3. až 14. září 2012 z provozních důvodů omezeny.

 

Prvními svatebčany v piaristickém klášteře v Příboře budou městští úředníci

Prvními svatebčany v rekonstruovaném refektáři - obřadní síni piaristického kláštera v Příboře budou zaměstnanci městského úřadu. Své ano si řeknou v sobotu 1. září. Slavnostní akt je předzvěstí otevření kláštera po několikaleté vnější i vnitřní rekonstrukci, které se uskuteční 15. září jako součást Dnů evropského dědictví v Příboře. Poslední dvě fáze rekonstrukce kláštera byly financovány evropskými penězi z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. 

 

Na vybavenost měst jde půl miliardy korun z EU, nejvíc do Třince

Na rozvoj školství a volného času měst v Moravskoslezském kraji přispěje evropská dotace 488 milionů korun. Nejvíc peněz se uplatní v Třinci. Místní oceláři získají 126 milionů korun na novou WERK ARENU. Město přes 53 milionů na rekonstrukci knihovny. Dalších 24 milionů korun pomůže s další etapou rozšíření chráněné dílny Ergon. Regionální rada Moravskoslezsko podpořila dohromady 18 projektů ve středně velkých městech s 5 až 50 tisíci obyvateli. Jde o poslední evropské peníze z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na rozvoj těchto měst do roku 2013.

 

Jak kontroluje NKÚ: chybí text v tabulce, vraťte 90 milionů korun

Chybějící text v tabulce se seznamem referencí v nabídce vítězného uchazeče o veřejnou zakázku považuje Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) za porušení zákona o veřejných zakázkách a navrhuje vrácení 90 mil. Kč. Takové je nejvýznamnější zjištění zprávy NKÚ z 6. srpna, která vytkla celkem 157 mil. Kč neoprávněně vyplacených z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Regionální rada Moravskoslezsko, která evropské peníze z programu spravuje, s tímto ani některými dalšími nálezy ve zprávě NKÚ nesouhlasí.

 

Regionální rada aktualizovala podmínky pro nedodržení postupů při zadávání veřejných zakázek

Dne 2. července byl vydán v návaznosti na metodiku finančních toků ministerstva financí metodický list č. 71, kterým byla upravena Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce. Byly vydány také nové verze metodických pokynů a to metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek a vzor smlouvy o poskytnutí dotace. Tyto změny již byly dříve komunikovány. Metodický list byl nyní doplněn o další dvě skutečnosti vyvolané požadavkem ministerstva financí.

 

Nový pavilon chirurgických oborů vyroste v nemocnici ve Frýdku-Místku

Nový pětipatrový pavilon chirurgických oborů vyroste v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. Přestěhují se do něj oddělení chirurgicko-traumatologické, ortopedické a urologické. Většinu nákladů obstará evropská dotace 526 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Dalších 93 milionů korun z EU přispěje na rekonstrukci a vybavení infekčního pavilonu Nemocnice s poliklinikou v Havířově, p.o. Financování projektů evropskými penězi podpořila koncem července Regionální rada Moravskoslezsko.

 

Zapojte se do soutěže Evropa v mém regionu

Chcete vyhrát fotografické vybavení nebo výlet do Bruselu? Zapojte se do letní foto soutěže Evropa v mém regionu.

 

Regionální rada Moravskoslezsko upravuje podmínky zadávání veřejných zakázek

Regionální rada Moravskoslezsko vydala 2. července v návaznosti na metodiku finančních toků ministerstva financí metodický list č. 71, kterým se upravuje Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce. Novinkou jsou také metodické pokyny pro zadávání veřejných zakázek a vzoru smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

Města mají vizi udržitelné dopravy, připravují integrované plány mobility

Ostrava a Opava sestavily vize udržitelné dopravy do roku 2025. K jejímu naplnění připravují mimo jiné integrované plány mobility. Takové jsou výstupy workshopu věnovaného přípravě integrovaných plánů mobility, který se za účasti zahraničních partnerů uskutečnil koncem května v Ostravě. Akce proběhla v rámci projektu PIMMS Capital, jehož cílem je nalézt, převzít a financovat aktivity, napomáhající zavedení udržitelné dopravy ve městech.

 

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila plán výzev do poloviny roku 2013

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila plán výzev k předkládání projektů platný na následující dvě pololetí do 30. června 2013. V plánu na toto období jsou zařazeny výzvy s dotací 779 milionů korun. Z výzev určených širšímu okruhu zájemců plán zahrnuje například výzvu na transformační projekty sociálních služeb, podporu využívání brownfields, páteřní regionální cyklostezky a projekty turistické infrastruktury. Spolu s již vyhlášenými výzvami je v plánu výzev definovaným příjemcům k dispozici částka celkem 2,7 miliardy korun. Vzhledem k tomu, že jedná se vesměs o poslední výzvy v jednotlivých oblastech podpory, lze očekávat , že budou schvalovány i náhradní projekty nad částku uvedenou v aktuálním plánu.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN