Aktuality

‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40   Následující   ››

Dotace 892 milionů korun zajistí modernizaci silnic, nákup vozidel MHD a nová sportoviště

Dotace 892 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko umožní modernizaci deseti úseků silnic, pořízení vozidel MHD v Ostravě a Opavě, výstavbu atletické haly v Ostravě-Vítkovicích a modernizaci zázemí tenisového klubu v Karviné. Předznamenává také významný posun v čerpání prostředků z EU. Projekty aktuálně podpořila Regionální rada Moravskoslezsko. 

 

Program Kreativní Evropa nabízí granty na kulturní aktivity a spolupráci

Evropská komise otevřela program Creative Europe (Kreativní Evropa) a nabízí granty na kulturní aktivity a spolupráci. První kola podávání žádostí končí v průběhu března 2014. Získat grant mohou zejména kulturní organizace a subjekty, a to z Česka i ostatních zemí EU. Předpokladem je sdílení kulturních aktivit a zapojení zahraničních partnerů. Organizace se nyní mohou zapojit do dvou dílčích programů – Kultura a Média.

 

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění výzvy k výzvě č. 33 v oblasti vzdělávání

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění k výzvě č. 33 v oblasti podpory 2.1.1 Infrastruktura pro vzdělávání zaměřené na vybavení přírodovědných a technických učeben na středních školách. Doplnění výzvy upravuje nejzazší možné datum pro předložení projektu s možností okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele, a to ze 7.3.2014 na 6.3.2014. Původní datum připadalo na pátek, což by znamenalo, že žadatelé, kteří budou předkládat projekty bez okamžité kontroly formálních náležitostí, by na předložení projektu měli pouze 1 pracovní den – 10.3.2014, místo obvyklých 2 pracovních dnů.

 

Dřevěný kostel sv. Kateřiny ve Štramberku je krajskou památkou roku

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku se stal Památkou roku 2013 v Moravskoslezském kraji. Odborná komise ocenila vydařenou obnovu kostela, financovanou evropskou dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.  

 

Replika opevnění z 16. století bude lákat turisty do Hrčavy

Nebude bránit Jablunkovsko před Turky, jako původní opevnění z 16. století, ale má lákat turisty a stát se centrem kultury a folkloru v česko-polsko-slovenském trojmezí. Tak hovoří o chystané výstavbě opevnění Šance starosta Hrčavy Petr Staňo. Na projekt získá obec evropskou dotaci přes 4 miliony korun. Opevnění bude tvořit val s příkopem ve tvaru šestiúhelníku a o průměru 57 m. Bude zde expozice historických zbarní, vyhlídková věž a také podium pro kulturní akce. Hotovo má být v roce 2015. 

 

V Ostravě vyroste moderni integrované výjezdové centrum, EU přispěje 318 milionů korun

Hasiči, záchranáři a městští policisté budou mít nové a moderní zázemí v Ostravě. Za přispění evropské dotace 318 milionů korun zde vyroste integrované výjezdové centrum. Zlepší koordinaci bezpečnostních a záchranných složek a zvýší bezpečnost obyvatel Ostravy a Moravskoslezského kraje. Předpokládaný termín zprovoznění je konec roku 2015.

 

Lednové Apropó vyhlíží očekávané události roku 2014

Lednové vydání zpravodaje Apropó je plné zajímavých událostí a čísel. Ve zkratce se ohlíží za uplynulým rokem a odtajňuje také některá očekávání roku 2014. Přináší také informace o stavu čerpání Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a dalších programů v ČR na konci „kritického“ roku 2013.

 

Mění se limity u veřejných zakázek a ruší metodický pokyn Průvodce kontrolami

Regionální rada Moravskoslezsko upravila metodickým listem č. 88 finanční limity pro veřejné zakázky uvedené v Metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek (kap. 3 Zadávání zakázek malého rozsahu a kap. 4.2 Zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie), a to v návaznosti na nabytí účinnosti zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.   Nové l imity jsou platné od 1. 1. 2014.

 

Velké stavby dominují očekávaným novinkám dotovaným z EU v roce 2014

Trojhalí Karolina a další velké stavby nejen v Ostravě dominují očekávaným novinkám roku 2014, na které přispěla evropská dotace. Zprovoznění se dočká více než sto projektů financovaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

 

Výzva na regeneraci brownfields byla prodloužena

Regionální rada zveřejnila doplnění výzvy č. 6 v oblasti podpory 2.3 Podpora využívání brownfields. Vzhledem ke skutečnosti, že již pominulo riziko překryvu aktivit mezi Operačním programem Podnikání a inovace a Regionálním operačním programem Moravskoslezsko (dále ROP MS), byly doplněním textu výzvy umožněny i regenerace brownfields s následným využitím pro podnikání v oblasti zpracovatelského průmyslu, dále v oblasti strategických služeb a technologických center, popř. vědě a vývoji. Rovněž je doplněním výzvy umožněno realizovat vybudování dopravní a technické infrastruktury i uvnitř pozemku, avšak stále maximálně do 50 % celkových výdajů. Do této chvíle bylo možno financovat tuto infrastrukturu pouze po vnější hranici pozemku. Součástí podporovaných projektů na regeneraci lokalit typu brownfields i nadále není následné využití ploch vzniklých jejich regenerací. Z důvodu výše rozšířených aktivit došlo k prodloužení termínu pro odevzdání žádostí o dotaci a to z 11. února na 11. března 2014.

 

Namísto skleníkové expozice v arboretu získá dotaci z EU šest jiných atraktivit

Na vznik šesti turistických atraktivit přispěje evropská dotace 42 milionů korun. Podporu původně náhradních projektů dnes schválila Regionální rada Moravskoslezsko. Vedlo k tomu odstoupení Slezského zemského muzea od výstavby skleníkové expozice v Arboretu Nový dvůr. 

 

Kateřina Dostálová byla potvrzena v pozici ředitelky úřadu

Kateřina Dostálová byla ve výběrovém řízení potvrzena v pozici ředitelky Úřadu regionální rady Moravskoslezsko. Jmenování do funkce s účiností od 1. ledna 2014 schválil Výbor Regionální rady Moravskoslezsko na svém dnešním zasedání.

 

Karviná využije evropskou dotaci 28 milionů korun na tři potřebné investice

Karviná získá evropskou dotaci 28 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, kterou využije na tři potřebné investice. Přemění sídliště Hranice a v Majakovského ulici bude nové parkování a rekonstrukce se dočká kostel sv. Marka.  

 

Provoz úřadu bude mezi svátky omezen

Provoz Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko bude ve dnech 23. prosince a 27.-31. prosince omezen. Uzavřena bude také recepce úřadu, své schůzky si proto prosím sjednejte předem.

 

Evangelický kostel v Orlové má novou střechu a společenské prostory

Evangelický kostel v Orlové je po rekonstrukci krovu a střechy. Rozšířením užitných prostor v podkroví kostela navíc vzniklo zázemí pro výstavy, autorská čtení, komorní koncerty a jiné volnočasové aktivity. Slavnostní bohoslužba s prohlídkou kostela a dokumentů, které se našli při rekonstrukci kopule, proběhla v neděli 15. prosince. Na rekonstrukci kulturní památky přispěje evropská dotace 3,6 milionů korun. 

 
‹‹   Předchozí   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 40   Následující   ››

Nahoru

 
_THEME_LOGIN