Aktuální výzvy

Vyhledání výzev a dokumentů

   

Seznam relevantních dokumentů a výzev pro vybranou výzvu respektive výzvy pro vybranou oblast podpory

Aktuální verze dokumentace pro žadatele a příjemce

V seznamu níže naleznete odkazy na poslední verze jednotlivých dokumentů dokumentace pro žadatele a příjemce k výzvám, tedy příručky pro žadatele a příjemce, metodické pokyny a další dokumentaci.

Aktuální přílohy k vyplnění

Aktuální dokumentace k výzvě

Jednotlivé soubory dokumentace ke stažení

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
Žádné soubory ke stažení.
Vyhodnocení finančního zdraví v1.00
Vyhodnocení finančního zdraví v1.00 xls 437 KB
Ostatní metodické pokyny
Metodická příručka - Analýza nákladů a přínosů (Sieber v1.4) pdf 455 KB
Metodická příručka - Studie proveditelnosti (Sieber v1.4) pdf 420 KB
Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů (EK) pdf 1 MB
Desatero v udržitelnosti projektu pdf 109 KB
Aktuální formuláře k vyplnění
Žádné soubory ke stažení.
Přílohy k vyplnění z MP CBA
Příloha č. 2 Zbytková hodnota investice xls 46 KB
Přílohy k vyplnění z Příručky pro žadatele
Příloha č. 7a Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace odt 140 KB
Příloha č. 7a Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace doc 155 KB
Příloha č. 6 Prohlášení o schválení projektu v OPLZZ odt 133 KB
Příloha č. 6 Prohlášení o schválení projektu v OPLZZ doc 156 KB
Příloha č. 5 Prohlášení o schválení projektu v OPVK odt 133 KB
Příloha č. 5 Prohlášení o schválení projektu v OPVK doc 156 KB
Příloha č. 4 Čestné prohlášení žadatele o veřejnoprávnosti doc 174 KB
Příloha č. 3 Čestné prohlášení o většinových výdajích xls 115 KB
Příloha č. 8 Harmonogram plateb xls 585 KB
Příloha č. 4 Čestné prohlášení žadatele o veřejnoprávnosti odt 141 KB
Příloha č. 7b Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace státu doc 156 KB
Příloha č. 7b Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace státu odt 141 KB
Přílohy k vyplnění z MP Projekty vytvářející příjmy
Příloha č. 2 Výpočet max výše dotace xls 154 KB
Příloha č. 1 Posouzení příjmů projektu xls 41 KB
Příloha č. 3 Posouzení jiných příjmů projektu xls 36 KB
Zpracování Studie proveditelnosti a CBA v4.03
Příloha č. 2 Zbytková hodnota investice xls 37 KB
Příloha č. 1 - Referenční období, inflace, diskontní sazba pdf 110 KB
Zpracování Studie proveditelnosti a CBA v4.03 pdf 303 KB
Přílohy k vyplnění z MP Vykazování výdajů
Příloha č. 2 - Vyúčtování mzdových nákladů xls 28 KB
Příloha č. 3 - Výkaz práce projektů ROP xls 40 KB
Metodické listy
Metodický list 57 - Limity doplňkových výdajů a změny v rozpočtu - pravidlo stanovující platnost nové úpravy pdf 111 KB
Metodický list 68 - Elektronické podávání změn v projektech pdf 143 KB
Metodický list 10 Způsobilé výdaje_silnice II. a III. třídy pdf 189 KB
Metodický list 75 Inovační vouchery pdf 100 KB
Metodický list 91 Udržitelnost.pdf pdf 111 KB
Metodický list 94 Nové nařízení EK k veřejné podpoře pdf 612 KB
Metodický list 98_Ukončování projektů pdf 175 KB
Metodický list 99 Spolupráce s destinačním managementem pdf 102 KB
Metodický list 103: Výzva 2.1-38 – přílohy ke smlouvě pdf 146 KB
Metodický list 104: Zálohové platby – úprava Příručky pro příjemce pdf 338 KB
Metodický list 94a: Nařízení EK 651/2014 k veřejné podpoře pdf 128 KB
Metodický list 106 Administrace dočerpávacích, nedokončených projektů pdf 129 KB
Příručka pro příjemce - Formuláře k vyplnění
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k DPH odt 132 KB
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení k DPH doc 192 KB
Příloha č. 3 Evidence dočasně NZV xls 121 KB
Příručka Benefit v2.07
Příručka Benefit v2.07 pdf 6 MB
Průvodce horizontálními tématy v3_07
Metodický pokyn Horizontální témata pdf 417 KB
Příloha č. 1 Environmentální témata xls 87 KB
Příloha č. 2 Kritéria rovných příležitostí pdf 137 KB
Příloha č. 3 Praktické příklady pdf 157 KB
Pravidla pro publicitu v3.02
Pravidla pro publicitu pdf 2 MB
Příloha č. 1 Grafický manuál ROP-Ms pdf 2 MB
Příloha č. 2 Grafický manuál EU pdf 296 KB
Příloha č. 3 Doložení publicity pdf 185 KB
Metodický list 90 Finanční opravy a odvody
ML90_Financni_opravy_a_odvody.pdf pdf 100 KB
ML90_Pril1_Financni_opravy_VZ.pdf pdf 182 KB
ML90_Pril2_Tabulka_snizenych_odvodu.pdf pdf 63 KB
Projekty vytvářející příjmy v2.02
MP PVP_2 02.pdf pdf 505 KB
mp_pvp_2-02_p1_posouzeni-prijmu-projektu.xls xls 41 KB
mp_pvp_2-02_p2_vypocet_max_ vyse_dotace.xls xls 154 KB
mp_pvp_2-02_p3_posouzeni-jinych-prijmu-projektu.xls xls 36 KB
mp_pvp_2-02_p4_napoveda_pro_pvp.pdf pdf 299 KB
mp_pvp_2-02_p5_napoveda_pro_jiné příjmy.pdf pdf 209 KB
Vykazování výdajů - technická pomoc_v3.03_pouze pro příjemce Regionální radu Moravskoslezsko
MP_VV_TP_3-03.pdf pdf 442 KB
mp_vvtp_3-03_p1_nalez_faktur_z_hle_zpusob_vydaju.pdf pdf 127 KB
mp_vvtp_3-03_p2_vypocet_alikv_podilu.xls xls 39 KB
mp_vvtp_3-03_p3_timesheet.xls xls 55 KB
Metodický list 92 Vykazování dovolené
ML-92 - vykazovní dovolené.pdf pdf 136 KB
ML_92_Pril.1-vyuctovani_mzdovych_nakladu_dovolena.xls xls 41 KB
Metodický list 96_Čestné prohlášení k podpoře v režimu de minimis
ML 96_Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.pdf pdf 119 KB
Příloha 1_CP_pro_zadatele_o_podporu_de-minimis.doc doc 188 KB
Příloha 2_Prirucka_k_pojmu_jeden_podnik.pdf pdf 712 KB
Zadávání veřejných zakázek v6.02
Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek v6.02 pdf 748 KB
Prováděcí dokument ROP Moravskoslezsko v3.08
pd_3-08.pdf pdf 1 MB
pd_p2_Indikátory.xls xls 166 KB
Příručka pro žadatele v5.03
prirucka_pro_zadatele_5-03.pdf pdf 1 MB
ppz_5-03_p1_povinne_prilohy_k_zadosti_o_dotaci_nova.pdf pdf 855 KB
ppz_5-03_p2_zavazne_osnovy_pro_ekonomicke_ hodnoceni.pdf pdf 177 KB
ppz_5-03_p3_cestne_prohlaseni_vetsinove_vydaje.xls xls 53 KB
ppz_5-03_p4_cestne_prohlaseni_zadatele_o_verejnopravnosti.pdf pdf 129 KB
ppz_5-03_p5_prohlaseni_o_schvaleni_projektu_v_opvk_2007-2013.pdf pdf 119 KB
ppz_5-03_p6_prohlaseni_o_schvaleni_projektu_v_oplzz_2007-2013.pdf pdf 119 KB
ppz_5-03_p7a_potvrzeni_zrizovatele_prispevkove_organizace.pdf pdf 136 KB
ppz_5-03_p7b_potvrzeni_zrizovatele_prisp_organ_statu.pdf pdf 136 KB
ppz_5_03_p8_harmonogram_plateb.xls xls 516 KB
ppz_5-03_p9a_CP_pro_zadatele_o_podporu_de-minimis.pdf pdf 198 KB
ppz_5-03_p9b_Prirucka_k_pojmu_jeden_podnik.pdf pdf 712 KB
Příručka pro příjemce v5.03
prirucka_pro_prijemce_5-03.pdf pdf 1 MB
ppp_5-03_p1_navod-k-vyplneni-priloh-ZMZ.pdf pdf 276 KB
ppp_5-03_p2_CP_k_DPH.pdf pdf 154 KB
ppp_5-03_p3_evidence-docasne-NZV.xls xls 37 KB
ppp_5-03_p4_Metodika_kontroly_naplněnosti_pracovních_míst.pdf pdf 261 KB
ppp_5-03_p4a_Výpočet naplněnosti pracovních míst.xlsx xlsx 17 KB
Způsobilé výdaje a vícenáklady v2.16
mp_zpusobile_vydaje_a_vicenaklady_2-16.pdf pdf 940 KB
mp_zvv_2-16_p1_popis_polozek_rozpoctu.pdf pdf 255 KB
mp_zvv_2-16_p2_mistni_komunikace.pdf pdf 190 KB
mp_zvv_2-16_p3_vypocet_doplnkovych_vydaju.xls xls 37 KB
mp_zvv_2-16_p4_posouzeni_vicepraci.xls xls 58 KB
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace_v4.09
mp_smlouva_o_poskytnuti_dotace_4-09.pdf pdf 667 KB
mp_spd_4-09_p1_seznam_metodik.pdf pdf 106 KB
mp_spd_4-09_p2_rozpocet-uprav.xls xls 43 KB
Vykazování výdajů_v3.05
mp_vykazovani_vydaju_3_05.pdf pdf 576 KB
mp_vv_3-05_p1_nalezitosti_faktur.pdf pdf 126 KB
mp_vv_3-05_p2_vyuctovani_mzdovych_nakladu.xls xls 39 KB
mp_vv_3-05_p3_vykaz_prace_projektu_rop.xls xls 53 KB

Související soubory

Metodická příručka - Analýza nákladů a přínosů (Sieber v1.4) pdf 455 KB
Metodická příručka - Studie proveditelnosti (Sieber v1.4) pdf 420 KB
Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů (EK) pdf 1 MB
Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza pdf 1 MB
Vyhodnocení finančního zdraví xls 410 KB
Metodický list 81 Úprava lhůt splatnosti ŽoP-M pdf 105 KB
Metodický list 98_Ukončování projektů pdf 175 KB
Metodický list 99 Spolupráce s destinačním managementem pdf 102 KB
Metodický list 103: Výzva 2.1-38 – přílohy ke smlouvě pdf 146 KB
Metodický list 104: Zálohové platby – úprava Příručky pro příjemce pdf 338 KB
Metodický list 94a: Nařízení EK 651/2014 k veřejné podpoře pdf 128 KB
Metodický list 106 Administrace dočerpávacích, nedokončených projektů pdf 129 KB
 
_THEME_LOGIN