Jak probíhá výběrové řízení?

Průběh výběrového řízení má individuální charakter zohledňující především typ nabízené pracovní pozice. Obvykle proces zarhnuje tyto aktivity: výběrová komise vybere na základě doručených přihlášek kandidáty, které pozve k ústnímu pohovoru (vyřazováni jsou ti uchazeči, kteří nesplňují požadovaná inzerovaná kritéria), v rámci ústního pohovoru jsou uchazeči podrobeni písemným testům zaměřeným na znalost anglického jazyka a na odborné vědomosti, popř. zkouškám praktických dovedností, úspěšní kandidáti ústního pohovoru a zkoušek jsou pozváni na osobností testování partnerskou organizací zabývající se personálním a psychologickým poradenstvím, ti nejvhodnější absolvují osobní pohovor s ředitelem úřadu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN