Důležité informace a formuláře

V tisku jsem zahlédl/a vaši personální inzerci, kde najdu její plné znění?

Pokud ještě nevypršel termín uzávěrky přihlášek do příslušného výběrového řízení, naleznete aktuální nabídku volných míst na našich internetových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz (sekce Kariéra - Volná místa). Pod každou nabídkou je zároveň umístěna instrukce k přihlášení a doručení požadovaných podkladů k výběrovému řízení.

 

Kde naleznu formuláře příloh přihlášky k výběrovému řízení?

Podklady pro výběrová řízení (osobní dotazník a přihlášku k výběrovému řízení) najdete v sekci Ke stažení, v části Kariéra a také v tomto článku.

 

Mohu se přihlásit do více výběrových řízení?

Ano, můžete, počet nabídek, na které chcete reagovat přihlášením není omezen. Podklady ke každému výběrovému řízení kompletujte vždy dle instrukce v inzerátu.

 

Jak probíhá výběrové řízení?

Průběh výběrového řízení má individuální charakter zohledňující především typ nabízené pracovní pozice. Obvykle proces zarhnuje tyto aktivity: výběrová komise vybere na základě doručených přihlášek kandidáty, které pozve k ústnímu pohovoru (vyřazováni jsou ti uchazeči, kteří nesplňují požadovaná inzerovaná kritéria), v rámci ústního pohovoru jsou uchazeči podrobeni písemným testům zaměřeným na znalost anglického jazyka a na odborné vědomosti, popř. zkouškám praktických dovedností, úspěšní kandidáti ústního pohovoru a zkoušek jsou pozváni na osobností testování partnerskou organizací zabývající se personálním a psychologickým poradenstvím, ti nejvhodnější absolvují osobní pohovor s ředitelem úřadu.

 

Co se děje po ukončení výběrového řízení s materiály doručenými uchazečem?

Materiály zaslané uchazečem do výběrového řízení se mu v případě jeho neúspěchu vrací zpět. Pokud se takto zaslané materiály vrátí Regionální radě prostřednictvím poštovní služby zpět jako nevyzvednutá zásilka, budou bezprostředně poté Regionální radou skartovány.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN