Ke stažení: IPRÚ

 

Integrovaný plán je jedním z nástrojů regionální politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových politik v určitém území. Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných aktivit a projektů, které směřují k rozvoji cestovního ruchu ve vymezeném území, s důrazem na koncentraci a provázanost aktivit a jejich efektivnost.

Prostřednictvím IPRÚ je z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko financován rozvoj cestovního ruchu ve výše vymezených oblastech. Plánované výsledky IPRÚ musí vycházet z cílů ROP Moravskoslezsko a obsahují aktivity a dílčí projekty, pomocí nichž budou naplňovány cíle dílčích oblastí podpory 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb, 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení nebo 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu.

 

Soubory

IPRÚ obcí na Jesenicku
Integrovaný plán rozvoje území obcí Karlova Studánka, Malá Morávka, Ludvíkov pod Pradědem, Andělská Hora ve Slezsku, Dolní Moravice a části obce Světlá Hora (Suchá Rudná, Stará...

Vytvoření složky: 16.08.2010 10:13 Josef Vybíral
Poslední změna složky: 16.08.2010 10:14 Josef Vybíral
Počet zobrazení: 5835
 
_THEME_LOGIN