V červenci zasedal první Řídící výbor Integrované teritoriální investice pro ostravskou aglomeraci

Zasedání Řídícího výboru ITI si zažilo svou premiéru dne 2. července ve školících místnostech hotelu Mercure v Ostravě. Zasedání se kromě řádných členů ŘV či jejich náhradníků účastnili i stálí hosté výboru bez hlasovacího práva (Kateřina Dostálová z Úřadu regionální rady Moravskoslezsko, Jiří Hudec a Václav Palička z Magistrátu města Ostravy a David Sventek jako zástupce Regionální stále konference Moravskoslezského kraje) a, mezi přizvanými hosty byli také zpracovatelé Strategie ITI z Úřadu Regionální rady a vedoucí společných poradních skupin Regionální stálé konference (RSK) a Integrované územní investice (ITI).

Zasedání řídícího výboru ITI

Během dvouhodinového ustavujícího zasedání členové Řídícího výboru schválili:

  • Statut a Jednací řád Řídícího výboru ITI,
  • zacílení Strategie ITI a rozšíření aktivit v opatření, zaměřeném na vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických a řemeslných oborech, o přírodovědné obory,
  • vymezení území ostravské aglomerace dle předloženého návrhu s možností přesahu území v individuálních případech, a to pouze u projektů s významným dopadem na území aglomerace a naplňováním cílů Strategie ITI,
  • požadavek na řídící orgány operačních programů ESIF v kontextu navýšení finanční alokace do ITI pro řešení prioritních a specifických problémů ostravské aglomerace za respektování strategických priorit.

Řídící výbor ITI je partnerská platforma bez právní subjektivity, zřízená ze subjektů působících v metropolitní oblasti (zástupci statutárních měst, univerzit, velkých zaměstnavatelů apod.). Klíčovou rolí ŘV v implementační  fázi bude posouzení projektových záměrů, ktreé přispívají k plnění cílů integrované strategie a posouzení souladu integrovaného projektu s integrovanou strategií, které může být kladné i záporné povahy. Výbor rovněž projednává a schvaluje změny Strategie ITI a další úkoly související s realizací strategie.

Další jednání ŘV ITI proběhne v průběhu září 2015.

Dokumenty

Nahoru

 
_THEME_LOGIN