Strategie Evropa 2020

Strategie Evropa 2020 představuje dlouhodobou vizi hospodářské politiky EU. Vychází z následujících tří vzájemně se doplňujících priorit.

  • Inteligentní růst – znamená rozvoj ekonomiky především v oblasti znalostí a inovací.
  • Růst, který podporuje začlenění – má zajistit ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se vyznačuje sociální a územní soudržností.
  • Udržitelný růst – podporuje ekologičtější a konkurenceschopnější ekonomiku méně náročnou na zdroje.

Strategie je úzce spjata s Pátou zprávou o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, tzv. Pátou kohezní zprávou. Zejména na základě zjištění z Páté kohezní zprávy stanovuje strategie Evropa 2020 pět hlavních cílů:

  • Míra zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let se zvýší na 75 %.
  • Veřejné a soukromé investice v oblasti výzkumu a vývoje vzrostou na 3% HDP EU.
  • Emise skleníkových plynů by se měly snížit o 20 % ve srovnání s rokem 1990 a podíl obnovitelných zdrojů energie by se měl zvýšit na 20 % společně s 20 % zvýšením energetické účinnosti.
  • Míra předčasného ukončování školní docházky by se měla snížit na méně než 10 %. Podíl osob ve věku od 30 do 34 let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním by se měl zvýšit nejméně na 40 %.
  • Dojde ke snížení počtu lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením nejméně o 20 milionů.

Strategie Evropa 2020 byla schválena v červnu 2010. Je ke stažení na stránkách europa.eu (PDF, 1,2 MB).

Nahoru

 
_THEME_LOGIN