Národní a evropská úroveň 2014+

Seznamte se s klíčovými principy, strategiemi, dokumenty a studiemi, které jsou základem pro nastavení čerpání evropských fondů pro období 2014-2020 v České republice.

Strategie Evropa 2020 představuje dlouhodobou vizi hospodářské politiky EU. Vychází z následujících tří vzájemně se doplňujících priorit.

Pátá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti (Pátá kohezní zpráva) byla zveřejněna v listopadu 2010 a poskytuje jedinečný pohled na evropský regionální rozvoj. Dává rovněž pevný a široký analytický základ pro politiku soudržnosti po roce 2013. Zpráva vyzdvihuje klíčovou úlohu regionů v evropském rozvoji a popisuje výzvy, před nimiž Evropa v současnosti stojí.

Evropská komise přijala dne 6. 10. 2011 soubor legislativních opatření na období 2014 - 2020 v oblasti politiky soudržnosti. Najdete je v sekci Nařízení EK 2014+.

Zaštiťujícím dokumentem pro nastavení čerpání z fondů EU v Česku je Dohoda o partnerství.

Postupně aktualizujeme také pracovní verze jednotlivých operačních programů, které jsou zdrojem budoucích unijních prostředků v Česku.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN