Memorandum umožní společné investice v širší ostravské aglomeraci

V polovině ledna 2013 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy integrované územní investice pro území ostravské aglomerace mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Moravskoslezským krajem a statutárními městy – Ostravou, Opavou, Havířovem, Frýdkem-Místkem a Karvinou.

Hlavním smyslem memoranda je vyjádření společných zájmů při přípravě regionu na nové programové období EU 2014–2020. Výstupem bude vytvoření nového nástroje tzv. integrované územní investice pro rozvoj městských oblastí.

Zásadními prvky integrovaných územních investic jsou:

  • Existence integrované strategie územního rozvoje s návrhem intervencí v potřebných oblastech rozvoje napříč sektory ekonomiky v konkrétně specifikovaném území.
  • Souhrn opatření, která mohou být podpořena ze strukturálních fondů EU v novém programovém období kombinovaná s vlastním nebo národním spolufinancováním nebo s finančními nástroji Evropské investiční banky.
  • Řídící a implementační struktura založená na partnerském a výsledkově orientovaném přístupu.  

Na základě zkušeností ze současného programového období je zřejmé, že integrovaná řešení mají větší potenciál přispět k vyšší efektivitě investic v Moravskoslezském kraji zejména v případech, kdy je vhodné intervenovat kombinací opatření, například z více operačních programů. Právě k tomu jsou integrované územní investice určeny.

Příprava a tvorba tohoto nového nástroje bude realizována v průběhu letošního roku ve formě projektu, který je financován z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Jednotlivá statutární města projekt podpoří finančními příspěvky ze svých rozpočtů.

Úřad Regionální rady zastává koordinační roli a řídí společný postup při prosazování integrovaného územního plánu v rámci vyjednávacího procesu nové implementační struktury strukturálních fondů EU v České republice.

Memorandum je přístupné zde

Pro bližší informace kontaktujte: lucie.zurkova@rr-moravskoslezsko_cz

Nahoru

 
_THEME_LOGIN