Mapování absorpce

chyk-absorbce.jpg

Zmapovat absorpční kapacitu regionu a regionálních subjektů na základě evropských, českých strategických podkladů a priorit, krajských strategií, potřeb a problémů je předpokladem účelného využití budoucích evropských prostředků.

Hlavními nositeli těchto aktivit jsou Moravskoslezský kraj a Agentura pro regionální rozvoj, které stojí za dvěma projekty, zaměřenými na současnou a potenciální míru absorpce a připravenost klíčových veřejných i soukromých subjektů v Moravskoslezském kraji na čerpání peněz v období 2014-2020.

Projekt Šance pro Moravskoslezský kraj – konkurenceschopnost a infrastruktura je zaměřen na oblast inovací, výzkumu a vývoje a na oblast infrastruktury.   

Projekt Šance pro Moravskoslezský kraj – Vzdělaní lidé a připravený venkov je zaměřen na oblast vzdělávání a na oblast rozvoje venkova.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN