Cíle a výstupy

Cíle projektu Kompetence zítřka, EU 2020: Příležitost pro region Moravskoslezsko

  1. Zvyšování povědomí a získávání a sdílení nových znalostí o evropských příležitostech v regionu  
  2. Příprava kompetencí klíčových cílových skupin pro témata Strategie EU 2020.
  3. Sladění přípravy regionu Moravskoslezsko na implementaci priorit EU 2020 v rámci kraje s ostatními regiony v ČR, národními i evropskými orgány.

Hlavní výstupy projektu 

Konference

Informační, interaktivní semináře

Online

Apropó – speciální tištěné vydání zpravodaje

Koordinace programu Chytřejší kraj

Nahoru

 
_THEME_LOGIN