Konference nastínila způsob financování měst v období 2014 - 2020

Dne 5. června 2012 se v ostravském hotelu Imperial uskutečnila odborná konference zaměřená na urbánní problematiku v nadcházejícím programovacím období 2014 - 2020. Akce se zúčastnili představitelé Evropské komise, zahraniční odborníci a také téměř 120 hostů z řad zástupců českých měst a organizací zabývajících se strukturálními fondy.

Úvodního slova konference se ujal ředitel Úřad Regionální rady Moravskoslezsko David Sventek a Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. Zástupci Evropské komise, Erich Unterwurzacher a Tomáš Kuchtík, se ve svých prezentacích zaměřili na roli měst a nových přístupů v rámci strukturálních fondů v novém programovém období. Nastínili příležitosti v nových oblastech, jako jsou posilování teritoriální soudržnosti, udržitelný urbánní rozvoj, integrované teritoriální investice (ITI), urbánní inovační akce a v neposlední řadě urbánní rozvojová platforma. Tomáš Kuchtík také představil význam ex-ante kondicionalit, které vyplývají z návrhu nových nařízení EK pro období 2014 - 2020.

Primátor Statutárního města Ostravy Petr Kajnar věnoval pozornost rozvojovému potenciálu města Ostravy v současném a budoucím programovém období a zdůraznil roli Ostravy jako centra nejrychleji rostoucího regionu v České republice. David Sventek prezentoval pozici Regionální rady Moravskoslezsko coby příkladu efektivního veřejného investora a poukázal na oblast efektivního investování veřejných prostředků. František Kubeš se za Statutární město Brno ve své prezentaci soustředil na proces přípravy českých měst a jejich postavení v novém období 2014+. Neméně zajímavá byla také prezentace Lubora Hrušky-Tvrdého, která umožnila sociologický pohled na ostravskou aglomeraci jako celku, ve které představil hlavní společenské, sociální a ekonomické problémy, se kterými se daná oblast potýká. Také ze strany zástupce Úřadu Regionální rady Střední Morava Zdeňka Bogoče byly představeny klíčové závěry realizované analýzy integrovaných plánů rozvoje měst, jejímž cílem bylo zhodnocení dosavadního přístupu a přínosy realizace IPRM v rámci reigonálních operačních programů. Stefan Thiel z univerzity v Dortmundu seznámil přítomné účastníky k plánování ve funkčně pojatém území a Ruud van Raak, ředitel holandského operačního programu Kansen voor West, představitel koncept efektivního integrovaného fungování holandského modelu operačního v Rotterdamu.

Konference měla za cíl zahájení diskuze k novým nástrojům urbánní politiky v novém programovém období 2014+ mezi relevantními zástupci českých měst, bližší seznámení s novými modely a koncepty, které Evropská komise v návrzích nových nařízení představila.

Veškeré prezentace jsou dostupné na webu Regionální rady Moravskoslezsko v sekci EU 2014+  Ke stažení

Nahoru

 
_THEME_LOGIN