Kompetence zítřka

Titulní foto - Kompetence zítřka

Příprava Moravskoslezského kraje na programovací období 2014-2020 se neobejde bez informovaných lidí, kteří jsou proškolení k tomu, aby uváděli v život strategie a projekty. Informovaností, sdílením znalostí a dobrou koordinací aktérů lze zvýšit kompetence lidí a zaměstnanců v implementačním systému evropských fondů a těch, kteří se o budoucí evropské peníze ucházejí.

Kompetence zítřka se proto zaměřují na publicitu, získávání a sdílení znalostí a na podporu rozšiřování kompetencí a dovedností budoucích příjemců operačních programů evropských strukturálních a investičních fondů v souladu s prioritami a pravidly budoucí kohezní politiky. Cílem projektu je rovněž posilování partnerství a podpora koordinace a spolupráce při formulování a prosazování investičních priorit v Moravskoslezském kraji. Garantem kompetencí zítřka a projektu je Regionální rada Moravskoslezsko.

Naplněním Kompetencí zítřka je projekt EU 2020: Příležitost pro region Moravskoslezsko (2. etapa) - Chytřejší kraj. Podívejte se na hlavní cíle a výstupy projektu a zajímavé odkazy.

Souhrnné informace k projektu

  • Příjemce: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
  • Rozpočet: 4.5 mil. Kč
  • Doba trvání projektu: leden 2012 až prosinec 2014

Nahoru

 
_THEME_LOGIN