Práce na tvorbě integrovaných územních investic se v Moravskoslezsku rozběhly naplno

Ostravská aglomerace s milionem obyvatel má šanci získat finanční prostředky na svůj rozvoj v období 2014-2020. Podmínkou pro získání peněz je příprava Integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci, která zahrnuje území mezi pěti největšími městy kraje. Na konci minulého roku za tímto účelem vzniklo partnerství statutárních měst, Moravskoslezského kraje a Regionální rady Moravskoslezsko a realizovala se veřejná zakázka na zpracovatele návrhu Integrované územní investice.

V červnu 2013 pak byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem – renomovanou společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. První výstupy analýzy klíčových problémů a potenciálu ostravské metropole a jejího zázemí lze očekávat už v srpnu, konečný návrh strategie bude schválen koncem tohoto roku.

Výbor Regionální rady Moravskoslezsko v červenci ustavil řídící výbor, který bude mít zásadní slovo při výběru priorit a při dokončení návrhu Integrované územní investice. V řídícím výboru vedle sebe partnersky zasednou jak zástupci statutárních měst, tak i menších měst a venkova, zástupci Moravskoslezského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. První jednání řídícího výboru se očekává v srpnu.

Integrované územní investice jsou novým nástrojem pro realizaci strategie na konkrétně vymezeném území, a to integrovaným (provázaným) způsobem. Tento nový koncept je součástí evropské legislativy pro programové období 2014-2020. Nejedná se o dílčí projekt nebo prioritu některého z operačních programů. Integrované územní investice umožňují příjemcům ve vymezeném území slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho nebo i více operačních programů.

Klíčovými prvky integrovaných územních investic jsou:
• vymezené území a integrovaná strategie územního rozvoje;
• balíček opatření (projektů), která je nutné realizovat;
• ustanovení pro správu integrovaných územních investic (kdo a jakým způsobem bude tuto strategii administrovat).

Podle čl. ex 99 obecného nařízení a na základě priorit Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 představuje v podmínkách České republiky Integrovaná územní investice realizaci integrované strategie rozvoje konkrétně v Pražské-středočeské, Brněnské, Ostravské, Plzeňské, Hradecko-pardubické a Ústecko-chomutovské aglomeraci. Mezi nosná témata spojující jádrová města a zároveň nejvýznačnější centra České republiky s jejich funkčním zázemím patří zejména doprava, trh práce a oblast sociálních služeb, vzdělávání, propojení výzkumných kapacit, aplikace jejich výstupů do praxe, inovace a podnikání a oblast životního prostředí.

Jiří Svobodník


Související články
Memorandum umožní společné investice v širší ostravské aglomeraci
Integrované územní investice chtějí využít kromě Ostravy i v Brně

Co je ITI -prezentace Evropské komise o principech fungování tohoto nástroje

Nahoru

 
_THEME_LOGIN