Cíle a výstupy

Cíle a výstupy

Cílem projektu je příprava, zpracování, vyjednání a následné prosazení a schválení integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci příslušnými řídícími orgány operačních programů v implementační struktuře kohezní politiky 2014 - 2020.

Aktuální verze strategie

Dokumenty k projektu

Jednání v Čeladné 6.5.2014 (výstupy v tiskové zprávě)

Obecně

Klíčové etapy přípravy ITI pro ostravskou aglomeraci

  1. Socio-ekonomická analýza stavu a vývoje v administrativním území Moravskoslezského kraje, včetně nastavení klíčových indikátorů hodnocení „kvality života“ v kraji.
  2. „Strom problémů“ kraje, tedy popis příčin a důsledků ve vztahu ke stanoveným indikátorům.
  3. Vyhodnocení strategických cílů Strategie rozvoje kraje a relevantních strategických dokumentů na úrovni statutárních měst. Výběr klíčových strategických cílů, jež vykazují nejvyšší pozitivní vliv na „kvalitu života“ obyvatel v kraji, měřenou nastavenými klíčovými indikátory.
  4. Výběr klíčových témat, jež budou konkrétně rozpracovány do formy investičního plánu.
  5. Návrh intervenčního schématu (investičního plánu) včetně stanovení výsledků intervencí (návrh klíčových indikátorů).
  6. Vymezení zájmového území, včetně popisu metodiky a zdůvodnění.
  7. Určení klíčových aktérů, stanovení rozhodujících akcí (typových opatření či projektů) a odhad harmonogramu a potřebného rozpočtu.

Výstupy jednotlivých etap projektu

Strategické dokumenty rozvoje Moravskoslezského kraje a statutárních měst

Nahoru

 
_THEME_LOGIN