Integrovaná územní investice

Integrovaná územní investice - titulní foto: kašna

Integrovaná územní investice je novým nástrojem kohezní politiky Evropské unie pro programové období 2014-2020. Je obdobou původního názvu Integrated Territorial Investment (ITI). Zjednodušeně si ITI lze představit jako investiční plán, který vychází z rozvojové strategie území. Pro dosažení cílů tohoto plánu ITI umožňuje sdružovat finanční prostředky napříč několika prioritními osami jednoho operačního programu a dokonce využít k financování i více operačních programů najednou. Otevírá to prostor ke komplexnějšímu řešení problémů v území a k ucelenějším investicím do oblastí s potenciálem růstu. Kombinovat lze tvrdé investice do infrastruktury s měkkými projekty.

Integrovanou územní investici pro ostravskou aglomeraci (ITI) připravuje Regionální rada Moravskoslezsko. V roce 2012 bylo s partnery – statutárními městy Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Havířov a Moravskoslezským krajem – podepsáno Memorandum o spolupráci, pro přípravu návrhu ITI pro Ostravskou aglomeraci. Příprava je financována z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 2007 – 2013. Pro zpracování projektu byl stanoven řídící výbor ze zástupců statutárních měst, Moravskoslezského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Spolku pro obnovu venkova a reprezentanta menších měst. Pro zpracování klíčových výstupů byl veřejně vybrán expertní zpracovatel, společnost PricewaterhouseCoopers. Termín pro dokončení projektu je říjen 2014. Implementace samotného ITI může být zahájena až v průběhu programového období 2014 – 2020, reálně ne dříve než v roce 2015.

Stav přípravy ITI pro ostravskou aglomeraci společně s průběžnými výstupy naleznete v sekci cíle a výstupy.

Přehledně zpracované informace naleznete v letáku Integrované územní investice.

Kontakt

Mgr. Jiří Svobodník (vedoucí projektu)

  • tel.: 552 303 562
  • e-mail: jiri.svobodnik@rr-moravskoslezsko_cz     

Ing. Daniel Konczyna

  • tel.: 725 743 536
  • e-mail: daniel.konczyna@rr-moravskoslezsko_cz

Nahoru

 
_THEME_LOGIN