Dotazníkové šetření ve vzdělávacích institucích prokázalo zájem o evropské peníze

V druhé polovině minulého roku provedl Moravskoslezský kraj dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit zájem vzdělávacích institucí o evropské peníze v programovém období 2014-2020. Většina ze 400 zapojených organizací se shodla, že jejich prioritou v budoucím programovém období bude pořízení chybějícího zařízení a vybavení. Kraj tak získal důležité informace přímo od aktérů, které následně využije k prosazení regionálních zájmů.

Dotazníkové šetření je jednou z aktivit projektu „Šance pro Moravskoslezský kraj – Vzdělaní lidé a připravený venkov“. Projekt je zaměřený na přípravu moravskoslezského regionu na cílené a účelné čerpání finančních prostředků v budoucím programovém období 2014-2020, současnou a potenciální míru absorpce a připravenost subjektů v kraji na čerpání evropských peněz.

Počáteční fáze mapování proběhla formou dotazníkového šetření, v němž bylo osloveno 1370 subjektů. Aktivně se zapojilo téměř 400 veřejných i soukromých organizací působících v primárním a sekundárním vzdělávání dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v neformálním vzdělávání i v oblastech dalšího vzdělávání či profesní přípravy.

Image

Z vyhodnocení je zřejmé, že se vzdělávací instituce chtějí zapojit do čerpání v programovém období 2014-2020. Zájem o čerpání evropských prostředků v budoucím programovém období potvrdily i mateřské školy, které doposud mohly evropské fondy využívat na vzdělávací aktivity v omezeném rozsahu. Překvapujícím zjištěním je, že školy a školská zařízení působící ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami výrazně upřednostňují realizaci projektů v roli partnera.    

Většina ze zapojených se shodla, že jejich prioritou v budoucím programovém období je pořízení chybějícího zařízení a vybavení. Dalšími nejčastějšími projevenými potřebami je zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků a lektorů, podpora asistentů pedagoga, tvorba a realizace odborně zaměřených vzdělávacích kurzů pro dospělé, rozvoj výuky cizích jazyků u dětí, žáků a dospělých i zapojení dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do zážitkových forem vzdělávání.

Někteří z respondentů se dále zapojili do navazující fáze bližšího zjištění absorpce v moravskoslezském regionu, a to formou specifikace svých projektových záměrů. Vyhodnocení této fáze mapování bude známo již v březnu 2014 a rovněž bude veřejnosti představeno.

Zjištěním absorpční kapacity Moravskoslezský kraj získává důležité informace přímo od aktérů z regionu, které dále využívá k prosazení regionálních zájmů v oblasti vzdělávání vůči operačním programům.

Mapování v regionu je realizováno s finanční podporou z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN