Digitální Moravskoslezský kraj

Ethernet konektor

Projekt je zaměřen na analýzu podmínek k rozvoji a dostupnosti vysokorychlostního přístupu k internetu na území Moravskoslezského kraje. 

Realizací projektu bude vytvořena metodika pro zjišťování kvality pokrytí území vysokorychlostním internetem a také bude vypracován návrh kritérií a požadavků ekonomické efektivity technických řešení při budování přístupových sítí. V rámci projektu budou členové projektového týmu prohlubovat znalosti v oblasti širokopásmového připojení zejména v použitých nadčasových technologiích.

Výstupy projektu

Výstupy projektu budou významným příspěvkem při rozhodování o konkrétních investicích v oblasti rozšiřování infrastruktury připojení v programovém období 2014-2020.

V nadcházejícím programovém období budou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na léta 2014-2020 podporovány investice na modernizaci a rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu, zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu, vytváření pasivní infrastruktury vysokorychlostního přístupu a tvorbu nových informačních sítí nebo ICT řešení, aplikací a rozvoj center sdílených služeb.

  • Příjemce: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
  • Rozpočet: 796 000 Kč
  • Doba trvání projektu: květen 2013 až říjen 2014

Nahoru

 
_THEME_LOGIN