Články, komentáře

V červenci zasedal první Řídící výbor Integrované teritoriální investice pro ostravskou aglomeraci

Zasedání Řídícího výboru ITI si zažilo svou premiéru dne 2. července ve školících místnostech hotelu Mercure v Ostravě. Zasedání se kromě řádných členů ŘV či jejich náhradníků účastnili i stálí hosté výboru bez hlasovacího práva (Kateřina Dostálová z Úřadu regionální rady Moravskoslezsko, Jiří Hudec a Václav Palička z Magistrátu města Ostravy a David Sventek jako zástupce Regionální stále konference Moravskoslezského kraje) a, mezi přizvanými hosty byli také zpracovatelé Strategie ITI z Úřadu Regionální rady a vedoucí společných poradních skupin Regionální stálé konference (RSK) a Integrované územní investice (ITI).

 

Zmapovali jsme příležitosti v oblastech energetické účinnosti a odpadového hospodářství

Regionální rada Moravskoslezsko zadala vypracování studií v oblastech energetické účinnosti a odpadového hospodářství, která mapuje potenciální projekty v těchto oblastech z pohledu možného financování z evropských fondů v období 2014-2020. Výstupy studií slouží především jako podklad k zajištění systematického přístupu k přípravě projektů a průběžnému čerpání finančních prostředků z ITI ostravské aglomerace (příp. jiného dotačního zdroje) a také ke zmapování situace a potenciálu pro absorpční kapacitu a pro realizaci projektů v oblasti energetické účinnosti a odpadového hospodářství na území Moravskoslezského kraje.

 

Řídící výbor vymezil území ostravské aglomerace pro ITI

Na svém prvním zasedání Řídící výbor ITI schválil vymezení území ostravské aglomerace, která se skládá ze 119 obcí, v nichž žije 965 tisíc obyvatel. Ostravská aglomerace tak soustřeďuje 79 % obyvatel Moravskoslezského kraje. Aby mohl být projekt finančně podpořen v rámci ITI, budou muset mít jeho výstupy převažující dopad uvnitř tohoto území.

 

Města v Moravskoslezském kraji mají připravený integrovaný plán pro čerpání evropských miliard

Strategie pro ostravskou aglomeraci, tzv. Integrovaná teritoriální investice (ITI) pro období 2014-2020, byla na konci srpna 2014 dokončena a je zveřejněna širší veřejnosti k připomínkování.

 

Čeladná: Města v Moravskoslezsku chtějí 13 miliard z EU na vzdělávání, dobrou práci a přívětivé prostředí

Velká města v Moravskoslezském kraji pomýšlí na 13 miliard korun z evropských fondů v letech 2014-2020. Peníze chtějí investovat do vzdělávání, nových pracovních míst a přívětivého prostředí. Shodli se na tom zástupci měst a regionální partneři na setkání 6. května v Čeladné.

 

Co chcete vědět o ITI v Ostravské aglomeraci?

Pro všechny zájemce jsme připravili přehledný letáček o integrovaných územních investicích a přípravách v ostravské aglomeraci. V letáčku najdou čtenáři všechny podstatné informace o definici, základních kamenech i postupu zpracování integrované strategie rozvoje území. 

 

Využívání integrovaných přístupů v období 2014-2020

Nové programové období přináší pro Českou republiku řadu změn, se kterými se musí vypořádat. Jednou z nich je také aplikace integrovaných přístupů, které mají být v novém programovém období využívány mnohem intenzivněji než nyní. Regionální rada ROP Moravskoslezsko v rámci programu Chytřejší kraj připravuje pro Moravskoslezský region využití integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci, společný akční plán pro zaměstnanost a vzdělávání a v podprojektu Připravený venkov podporuje Moravskoslezský kraj přípravu místních akčních skupin jako nositelů komunitně vedeného místního rozvoje v kraji. Jaké jsou hlavní atributy integrovaných přístupů?

 

Místní experti z různých oborů pomohli identifikovat hlavní potíže ostravské aglomerace a jejich příčiny

Ve  středu 11. září 2013 se v Ostravě sešlo přes 40 expertů z praxe k rozpracování druhé fáze projektu Integrované územní investice (ITI) na pracovním workshopu „Strom problémů“. Pro strategii ITI je stěžejní zapojení širokého spektra představitelů a klíčových aktérů soukromé, neziskové i veřejné sféry ostravské aglomerace do diskuze o jejím budoucím zaměření.

 

Práce na tvorbě integrovaných územních investic se v Moravskoslezsku rozběhly naplno

Ostravská aglomerace s milionem obyvatel má šanci získat finanční prostředky na svůj rozvoj v období 2014-2020. Podmínkou pro získání peněz je příprava Integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci, která zahrnuje území mezi pěti největšími městy kraje. Na konci minulého roku za tímto účelem vzniklo partnerství statutárních měst, Moravskoslezského kraje a Regionální rady Moravskoslezsko a realizovala se veřejná zakázka na zpracovatele návrhu Integrované územní investice.

 

Co to jsou integrované územní investice?

Překlad prezentace Evropské komise obsahující informace o integrovaných územních investicích a principech fungování tohoto nového nástroje.

 

Integrované územní investice chtějí využít kromě Ostravy i v Brně

Do podpory rozvoje aglomerací prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic se v novém programovacím období pustí nejen Ostrava, ale také další regiony. Mezi nimi rovněž Brno.

 

Memorandum umožní společné investice v širší ostravské aglomeraci

V polovině ledna 2013 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy integrované územní investice pro území ostravské aglomerace mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Moravskoslezským krajem a statutárními městy – Ostravou, Opavou, Havířovem, Frýdkem-Místkem a Karvinou.

 

Integrované územní investice budou sjednocujícím prvkem let 2014 - 2020

I když do konce současného programového období 2007 - 2013 zbývá více jak 17 měsíců, právě proto je již nyní nutné se intenzivně zabývat úvahami, jakým způsobem se bude realizovat strukturální politika nejen v České republice v novém období 2014 - 2020. Evropská komise již v říjnu 2011 přijala legislativní návrhy  architektury nové kohezní politiky pro období 2014+ a z těchto návrhů vyplynulo mnoho nových poznatků, nástrojů a klíčových prvků. Jedním ze sjednocujících nástrojů budoucnosti mají být integrované územní investice.

 

Konference nastínila způsob financování měst v období 2014 - 2020

Dne 5. června 2012 se v ostravském hotelu Imperial uskutečnila odborná konference zaměřená na urbánní problematiku v nadcházejícím programovacím období 2014 - 2020. Akce se zúčastnili představitelé Evropské komise, zahraniční odborníci a také téměř 120 hostů z řad zástupců českých měst a organizací zabývajících se strukturálními fondy.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN