Články, komentáře

V Moravskoslezsku proběhne zmapování širokopásmového internetového připojení

V první polovině letošního roku spustila Regionální rada Moravskoslezsko projekt " Digitální Moravskoslezský kraj ", který chce zmapovat pokrytí Moravskoslezského kraje vysokorychlostním širokopásmovým připojením k internetu. Výstupy projektu mohou zásadně přispět k rozhodování o konkrétních investicích v oblasti rozšiřování infrastruktury připojení v programovém období 2014 - 2020.

 

Zřizuje se cesta k digitální ekonomice

Ministerstvo průmyslu a obchodu v září předložilo do mezirezortního připomínkového řízení materiál "Digitální Česko verze 2.0, Cesta k digitální ekonomice", jako aktualizaci původní státní politiky v elektronických komunikacích, schválené vládou dne 19. ledna 2011.

 

Evropa neumí využívat cloudové technologie

Asociace Business Software Alliance (BSA), která sdružuje firmy podnikající v oblasti softwaru, dokončila v roce 2012 průzkum v oblasti uplatňování služeb a programů poskytovanými vzdálenými servery.

 

Brusel představil strategii EU v cloud-computingu

Evropská komise dokončuje strategii, v níž se věnuje službám a programům, které uživateli poskytují vzdálené servery, tzv. cloud computingu - technologie, která umožňuje přístup k datům a aplikacím z kteréhokoli místa. Využívání informačních technologií tímto způsobem bude čím dál aktuálnější, a proto se Evropská komise rozhodla vytvořit strategický dokument udávající směr v oblasti cloud-computingu. Samotný cloud-computing přináší úsporu nákladů (platí se pouze za využívání) a energie, ale také při jeho rozvoji vznikají nová pracovní místa.

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN