Chytřejší Moravskoslezský kraj

Mozek

Chytřejší kraj je program, který připraví lidi a organizace na čerpání peněz po roce 2014. Zároveň zajistí přípravu klíčových podkladů, plánů a umožní zavedení nástrojů, díky kterým peníze do Moravskoslezského kraje přijdou. To vše na základě získané znalosti a nejnovějších poznatků dle návodných pravidel Evropské unie.

Chytřejší kraj je iniciativou Regionální rady Moravskoslezsko a místních organizací, které se zabývají regionálním rozvojem.

Pilíře chytřejšího kraje

Včas a v potřebné kvalitě připravit region na budoucí účelné využití finančních prostředků strukturálních fondů od roku 2014, které výrazně přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu. Tak zní závazek, který stvrdili zástupci partnerských organizací podpisem Memoranda o spolupráci k přípravě pro programové období 2014-2020. Partnery jsou Úřad Regionální rady Moravskoslezsko, Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

K naplnění tohoto závazku je program Chytřejší kraj postaven na třech pilířích – Kompetence zítřka, Pilotní ověřování a Plán pro investice, které zahrnují konkrétní projekty.


Kompetence zítřka

Pilíř Kompetence zítřka má za cíl informovat o průběhu příprav a novém nastavení operačních programů. Prostřednictvím konferencí a pracovních skupin posiluje sdílení znalostí a koordinaci partnerů v regionu při přípravě projektových záměrů.

Pilotní ověřování

Pilotní ověřování se soustředí na přípravu nových nástrojů financování, zavádějících integrované přístupy a multifondové financování.

Plán pro investice

Předmětem třetího pilíře Plán pro investice je mapování absorpční kapacity a připravenosti regionu pro nové investiční priority strategie Evropa 2020 a vytvoření akčního plánu a rámce pro evropské investice v kraji, které vycházejí z potřeb a priorit koncepčních rozvojových dokumentů Moravskoslezského kraje.

Převážná část nákladů na program Chytřejší kraj je financována z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. 

Chcete-li se zapojit do programu Chytřejší kraj, nebo získat více informací, kontaktujte nás.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN