Místní experti z různých oborů pomohli identifikovat hlavní potíže ostravské aglomerace a jejich příčiny

Ve  středu 11. září 2013 se v Ostravě sešlo přes 40 expertů z praxe k rozpracování druhé fáze projektu Integrované územní investice (ITI) na pracovním workshopu „Strom problémů“. Pro strategii ITI je stěžejní zapojení širokého spektra představitelů a klíčových aktérů soukromé, neziskové i veřejné sféry ostravské aglomerace do diskuze o jejím budoucím zaměření.

Projekt ITI je rozdělen celkem do 5 etap. V tuto chvíli byla ukončena I. etapa, jejímž hlavním výstupem je problémová socio-ekonomická analýza ostravské aglomerace. Cílem druhé etapy projektu, která probíhá v současnosti, je identifikovat klíčové společné problémy a příležitosti vymezeného území ostravské aglomerace a prostřednictvím metody stromu problémů připravit popis jejich příčin a důsledků a jejich vzájemných vazeb.

Moderovaná, téměř celodenní diskuze probíhala v pracovních skupinách k navrženým stromům problémů:

  • Zaměstnanost a podnikání
  • Sociální inkluze a bezpečnost
  • Rozvoj městského území

Na workshopu byly využity participativní metody a skutečně se všichni účastníci aktivně zapojili do práce. Výstupy workshopu poslouží zpracovatelům  jako důležitý zdroj poznatků a zpětná vazba pro tvorbu strategického dokumentu. Se zapojením odborné veřejnosti projekt počítá i v dalších fázích realizace.

Ke stažení

Tvorba stromu problémů

Související články

Práce na tvorbě integrovaných územních investic se v Moravskoslezsku rozběhly naplno

 

Petra Mitrengová

 

Nahoru

 
_THEME_LOGIN