Zrušení Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

 

Na základě zákona č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, bude Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko k 31. 12. 2021 zrušena.

Právním nástupcem je Česká republika. Všechny práva a povinnosti RR Moravskoslezsko od 1. 1. 2022 přecházejí na Českou republiku, jejíž jménem jedná Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

Kontaktní osoba na MMR je Ing. Jiří Kořínek, vedoucí oddělení administrace projektů, odbor Řídicího orgánu OPTP, tel. č.: +420 224 861 265, e-mail: jiri.korinek@mmr_cz.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN