Zprávy o zajištění udržitelnosti projektů se podávají elektronicky

Od 6. května bude možné předložit Zprávu o zajištění udržitelnosti projektů financovaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pouze elektronicky. Přístup do aplikace pro podání zprávy umožňuje samostatný modul v menu Nástroje na stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz .

Zprávu o zajištění udržitelnosti může finalizovat (digitálně podepsat) pouze statutární zástupce, případně osoba pověřená statutárním zástupcem na základě plné moci. Obecný vzor plné moci je k dispozici na http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/2901/.

Podání zprávy v tištěné (papírové) podobě bude možné pouze do 3. května 2013, zprávy podané po tomto datu budu přijímány pouze elektronicky.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN