Změna výzvy v oblasti sociálních služeb umožní i podporu seniorů

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila změnu č. 1 u výzvy č. 36 v oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Jedná se o výzvu zaměřenou na pořízení nových lůžek včetně příslušenství a jiných zařízení usnadňujících mobilitu klientů do zařízení sociálních služeb definovaných zákonem o sociálních službách. Došlo k úpravě textu podporovaných aktivit a ke zrušení podmínky nemožnosti realizace projektů v sociálních službách zaměřených pouze na seniory, avšak s výjimkou podnikatelských subjektů. Pro ty tato nová úprava neplatí. Zároveň nebude možné pořizovat lůžka do zařízení sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.

Podrobnější informace je možné nalézt v textu změny č. 1 u výzvy 36 zveřejněném na webových stránkách Regionální rady.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN