Změna metodických pokynů Regionální rady Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko upozorňuje na změnu metodických pokynů účinnou k 1.4. 2008. Jedná se o metodické pokyny Pravidla pro publicitu, Definice malých a středních podniků, Zadávání veřejných zakázek a Způsobilé výdaje a vícenáklady. Jejich aktuální verze se vztahuje na všechny výzvy vyhlášené od 1. března 2008 a jsou pro žadatele závazné. Jedná se o běžící výzvy 3.2-01 Subregionální centra a 1.1-03 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury.

Všechny čtyři aktualizované metodické pokyny jsou v sekci Ke stažení, kde je zároveň umístěn dokument s upřesňujícími informacemi o provedených změnách.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN