Začíná přeměna přednádražního prostoru u Hlavního nádraží v Ostravě

Nové funkční uspořádání a líbivější vzhled získá přednádražní prostor u Hlavního nádraží v Ostravě. V pátek 22. února začínají stavební práce, které přinesou revitalizaci a úpravu venkovních ploch, nová parkovací stání, točnu pro autobusy a zázemí pro cestující. Hotovo má být letos v listopadu.

„Především vznikne funkční propojení jednotlivých druhů veřejné hromadné dopravy a přibude nová točna pro dálkové autobusy,“ nastínil za nositele projektu Dalibor Mouka, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Bude vybudována rampa pro bezbariérový přístup na nádraží, dispečink se zázemím pro řidiče a objekt s občerstvením a veřejnými toaletami. V polyfunkčním objektu s věží vznikne bistro s krytou čekárnou, bezbariérové WC, zázemí pro řidiče, dispečink, krytá zastávka a hodinová věž s propagační plochou. „Rozšíříme trolejbusovou smyčku tím, že zvětšíme poloměr vnějšího oblouku a změníme tvar a velikost středového ostrůvku. Upravíme i kašnu. Bude zakomponována pod dominantní středové okruží přístřešku před výpravní budovou. Nový návrh je sestaven ze tří kompozičních prvků situovaných: tryska s vodotryskem, růže a pítko,“ pokračoval místostarosta.

Celkové náklady byly v žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko vyčísleny na 154 milionů korun. Schválená evropská dotace je 103 milionů korun. Díky úsporám ve veřejné zakázce dojde ke snížení nákladů, adekvátně tomu bude nižší také evropský příspěvek.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN