Výzvu k předkládání projektů zvyšujících bezpečnost na silničních komunikacích vyhlašuje Regionální rada Moravskoslezsko.

Třetí výzva k předkládání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční infrastruktury se věnuje zvyšování bezpečnosti na silničních komunikacích. Vyhlásila jí Regionální rada Moravskoslezsko. Na zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů je v současné výzvě vyčleněno 80 milionů korun. Projekty mohou předkládat jednotlivé obce v regionu, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené či založené obcemi nebo těmito svazky, dále Moravskoslezský kraj a organizace jím založené či zřízené. Vymezené subjekty mohou projektové žádosti předkládat od 1. dubna do 15. května letošního roku na Úřad Regionální rady Moravskoslezsko.

Více informací najdete v sekci aktuální výzvy.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN