Výzva na regeneraci brownfields byla prodloužena

Regionální rada zveřejnila doplnění výzvy č. 6 v oblasti podpory 2.3 Podpora využívání brownfields. Vzhledem ke skutečnosti, že již pominulo riziko překryvu aktivit mezi Operačním programem Podnikání a inovace a Regionálním operačním programem Moravskoslezsko (dále ROP MS), byly doplněním textu výzvy umožněny i regenerace brownfields s následným využitím pro podnikání v oblasti zpracovatelského průmyslu, dále v oblasti strategických služeb a technologických center, popř. vědě a vývoji. Rovněž je doplněním výzvy umožněno realizovat vybudování dopravní a technické infrastruktury i uvnitř pozemku, avšak stále maximálně do 50 % celkových výdajů. Do této chvíle bylo možno financovat tuto infrastrukturu pouze po vnější hranici pozemku. Součástí podporovaných projektů na regeneraci lokalit typu brownfields i nadále není následné využití ploch vzniklých jejich regenerací. Z důvodu výše rozšířených aktivit došlo k prodloužení termínu pro odevzdání žádostí o dotaci a to z 11. února na 11. března 2014.

Celý text doplnění výzvy je ke stažení na webu Regionální rady.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN