Výsledky výzev č. 2.2-01 a 4.1-01 ROP Moravskoslezsko budou známy ve čtvrtek 26. června

Vzhledem k množství dotazů týkajících se výsledků prvních výzev pro oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu a 4.1 Rozvoj venkova z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko oznamujeme žadatelům o dotace, že se o projektech doporučených a nedoporučených k financování bude rozhodovat na zasedání Výboru Regionální rady Moravskoslezsko dne 26. června 2008.

Seznam úspěšných i neúspěšných projektů bude po zasedání Výboru Regionální rady zveřejněn na webu Regionální rady v sekci výsledky výzev, a to následující den po zasedání. Do dvou výše zmíněných výzev bylo žadateli o dotace předloženo celkem 133 projektů, z toho se 99 uchází o peníze na podporu školství a volnočasových aktivit na venkově a 34 žádá o dotaci na podporu v oblasti turistické infrastruktury v regionu.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN