Výroční zpráva za rok 2009 přibližuje dosavadní výsledky čerpání z ROP Moravskoslezsko

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila Výroční zprávu o provádění Regionálního operačního programu Moravskoslezsko za rok 2009. K dispozici je také Vyhodnocení plnění ročního plánu Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko při realizaci ROP Moravskoslezsko za stejné období. 

Oba dokumenty jsou dostupné na webu Regionální rady Moravskoslezsko v sekci ke stažení.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN