Velké možnosti pro podnikatelský sektor

Regionální rada Moravskoslezsko vydává speciální přílohu zpravodaje Apropó určenou pro podnikatele. Příloha mapuje možnosti dotací, které mohou zástupci soukromého sektoru získat ze strukturálních fondů Evropské unie. Zvláště se soustředí na možnosti pro moravskoslezské podniky, které mohou své záměry financovat z ROP Moravskoslezsko. V příloze nechybí ani příklady úspěšně realizovaných projektů podpořených evropskými zdroji v minulém programovacím období.  

Aporpó, příloha pro podnikatele

Nahoru

 
_THEME_LOGIN