Regionální rada Moravskoslezsko upravila podmínky veřejné podpory

Od 1.7.2014 vešlo v platnost nové Nařízení Evropské komise č. 651/2014 upravující podmínky veřejné podpory. Úřad Regionální rady Moravskoslezsko vydal k 1.8.2014 Metodický list č. 94, který informuje o zásadních změnách v udělování dotace v režimu regionální investiční podpory, plynoucích z tohoto nařízení. Největší změnou je snížení výše dotace ze 40 % na 25 % (střední podniky z 50% na 35%, malé podniky z 60% na 45%).

Plné znění metodického listu naleznete v sekci ke stažení na webových stránkách Regionální rady.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN