RR Moravskoslezsko informuje o změně v povinné příloze Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu

V souvislosti se zpřístupněním on-line aplikace Cost-benefit analýza pro zpracování finanční a ekonomické analýzy projektů na stránkách Regionální rady si Vás dovolujeme upozornit na změnu ve způsobu předkládání povinné přílohy Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu (studie proveditelnosti).

Na rozdíl od předchozího požadavku nebudou žadatelé předkládat v rámci této přílohy výstup z aplikace Cost-benefit analýza v elektronické podobě na CD, ale pouze tištěný formulář pro odevzdání projektu obsahující unikátní kód projektu. Tento formulář se vytvoří automaticky po finalizaci analýzy projektu zpracovávané v uvedené aplikaci a žadatelé jej pouze vytisknou a předloží v rámci této povinné přílohy.

Ostatní požadavky vztahující se k uvedené příloze zůstávají nezměněny, tzn. že žadatel i nadále bude předkládat tištěnou verzi studie proveditelnosti a její elektronickou podobu na CD.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN