Regionální rada zveřejnila doplnění výzev 3.2 Subregionální centra a 4.1 Rozvoj venkova

Regionální rada Moravskoslezsko zveřejnila doplnění výzev č. 1 v oblastech podpory 3.2 Subregionální centra (rozvoj měst o velikosti 5 000 až 49 999 ob.) a 4.1 Rozvoj venkova (obce od 500 do 4 999 ob.).

Doplnění výzev upravuje:

  • rozsah podpory cílové skupiny seniorů u sociálních služeb a to na všechny sociální služby zaměřené na tuto cílovou skupinu,
  • možnost využití povolené veřejné podpory v rámci platného závazku veřejné služby i na další služby obecného hospodářského zájmu mimo sociální služby a zdravotnictví,
  • podmínky pro předložení žádosti o platbu obsahující způsobilé výdaje u projektů, kde byla fyzická realizace ukončena před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a časové podmínky pro podání závěrečné žádosti o platbu s nulovými výdaji,
  • seznam příloh předkládaných před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace o přílohu Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.

Bližší informace naleznete v textu doplnění výzvy č. 6 v oblasti podpory 3.2 Subregionální centra a v doplnění výzvy č. 5 v oblasti podpory 4.1 Rozvoj venkova.

Nahoru

 
_THEME_LOGIN